Skip to main content

DomuSpect nyt – Boligflow

Vi har nu udgivet en opdatering med en ny funktion til dig.

Vi håber stadig at du har fået lejlighed til at benytte vores webadmin, ellers kan du altid række ud for en gennemgang.

Udover dette har vi en masse nye funktioner i støbeskeen som du kan glæde dig til.

Lav en personlig tekst på dine rapporter

Den nyeste feature i DomuSpect er blevet efterspurgt af mange igennem tiden, og nu er den her 😎

Du har nu mulighed for at lave et personligt skriv, som kommer med på alle dine rapporter. Du har endda muligheden for at lave forskellige tekster, afhængigt af om det er til erhverv, eller til bolig lejemål.

Alt du skal gøre er at gå ind i virksomhedsdata og indsætte din tekst.

Her kan f.eks stå ting som husregler, standardtakster, yderligere kontaktinformationer etc.

Ris og ros er som altid mere end velkomment, så vi sammen kan gøre DomuSpect endnu bedre.

Integration med Boligflow

Vi har opbygget et stærkt samarbejde med Boligflow og en integration imellem os er nu live.

Har du styr på din administration?

Kender du Boligflow?

Boligflow har et hav af funktioner

Her kan blandt mange andre nævnes:

 • Sæt opkrævninger og reguleringer på autopilot
 • 100 % automatiseret påkravsforløb – dvs. ingen tur på posthuset
 • Udarbejdelse af lejekontrakter gjort til en leg
 • Indkald til flyttesyn ved ind- og udflytning
 • Fuldautomatisk udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • En all-inclusive-løsning med bl.a. gratis support og onboarding

Besøg Boligflow

 

Har du til gode at prøve Webadmin?

– Lav skabeloner på dine ejendomme

– Genbrug data fra indflytning i fraflytning

– Forbered flyttesyn hjemme på kontoret

– Undgå stress til selve flyttesynet

Med vores nye webadmin kan du spare endnu mere tid på dine flyttesyn. Med vores mulighed for at oprette skabeloner, kan du nu spare en del tid når du har flere lejemål der ligner hinanden, f.eks kollegier, nybyg eller boligforening.

Gem data på lejemålet, og genbrug data fra indflytning i fraflytning, og spar tid på at oprette sagen. Kan gøres på forhånd hjemme på kontoret, så du skal tage stilling til mindst muligt på selve flyttesynet.

 

Prøv DomuSpect webadmin

DomuSpect nyt – MIPIM

 

MIPIM i Frankrig

Har du hørt om MIPIM og “Conference in the sky”?

Vi tog afsted til Frankrig for at deltage i verdens største ejendomsmesse, hvor fremtiden indenfor ejendomsbranchen bliver formet.

4 dages intens netværk og konference kan virke som en stor mundfuld, men når man er omgivet af interessenter indenfor branchen, er dét det hele værd.

Det hjælper selvfølgelig også at beliggenheden for messen er i Cannes, hvor man er omgivet af sol og palmer 😎

NRGi er blevet endnu bedre 👌

Vi lancerede muligheden for eltilmelding igennem indflytningssyn for et par år siden, og det er blevet taget bedre imod end vi havde turde håbe på.


Vi har et rigtig godt samarbejde med NRGi som nu udbyder et nyt produkt.

Den nye og forbedrede elaftale til jeres lejere hedder NRGi Time og sikrer lejerne en grøn elaftale til en skærpet pris samt bagudbetaling for deres faktiske forbrug i stedet for acontoafregning.

Den nye elaftale vil gælde lejere, der bliver tilmeldt en elaftale fra den 1. april 2023.

Ændringen i elaftalen til lejerne har ingen indflydelse på den måde NRGi afregner tomgangsperioder med jer som udlejer.

Læs mere om NRGI time

DomuSpect nyt – Webadmin klar

DomuSpect webadmin er klar!

Så er DomuSpect webadmin klar til dig 😀
Vi er super glade for at du nu kan prøve det nye webadmin.

Se her hvor meget tid du kan spare på dine flyttesyn fremover 🙂

Opret dine flyttesyn på kontoret

Prøv DomuSpect Webadmin – det digitale flyttesyn

– Lav skabeloner på dine ejendomme

– Genbrug data fra indflytning i fraflytning

– Forbered flyttesyn hjemme på kontoret

– Undgå stress til selve flyttesynet

Med vores nye webadmin kan du spare endnu mere tid på dine flyttesyn. Med vores mulighed for at oprette skabeloner, kan du nu spare en del tid når du har flere lejemål der ligner hinanden, f.eks kollegier, nybyg eller boligforening.

Gem data på lejemålet, og genbrug data fra indflytning i fraflytning, og spar tid på at oprette sagen. Kan gøres på forhånd hjemme på kontoret, så du skal tage stilling til mindst muligt på selve flyttesynet.

Vores nye webadmin har selvfølgelig 100% åben API der giver dig mulighed for integration til Eindom, KTP Ejendomme, UNIK, Proper, Ejendom, Hococo, NRGI, VISMA og mange flere.

Vil du i gang? Giv mig et kald på 4290 9008 eller prøv det selv ved at klikke herunder 👇👇

Prøv DomuSpect WebAdmin!

 

Ny Lov om Leje og ny Lov om Boligforhold

Den 1. juli 2022 træder de to nye love vedr. leje og boligforhold i kraft. Vores gode venner hos SAPU har fulgt udviklingen tæt, og du kan herunder læse alt om de nye love, og hvordan du skal forhold dig, ifølge SAPU.

Lidt om den nye Lejelov

Den nye lovgivning træder i kraft d. 1.7.2022 men hvad sker der præcist på denne dato?

“Loven træder i kraft den 1. juli 2022. Stk. 2. Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, ophæves. Stk. 3. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, ophæves…”

Kort sagt, så ophæves de 2 eksisterende love, navnlig Lejeloven og Boligreguleringsloven (som de kaldes til dagligt).

Den nye lejelov har ikke til hensigt at stille hverken udlejere eller lejere anderledes.

Men! Er der aspekter som du skal have et særligt fokus på? Læs hele artiklen fra SAPU her: Ny lov om leje og boligforhold

 

Ny Lov om Leje og ny Lov om Boligforhold

Den 1. juli 2022 træder de to nye love vedr. leje og boligforhold i kraft. Vores gode venner hos SAPU har fulgt udviklingen tæt, og du kan herunder læse alt om de nye love, og hvordan du skal forhold dig, ifølge SAPU.

Husk at hvis du er kunde hos DomuSpect får du automatisk 15% rabat på et premiummedlemskab hos SAPU – se mere om det nederst i nyhden.

SAPU skriver følgende:

Lidt om den nye Lejelov

Den nye lovgivning træder i kraft d. 1.7.2022. Hos SAPU har vi fulgt lovgivningen tæt, og vil her komme med nogle af de mest væsentlige overskrifter, som du, som udlejer, bør være opmærksom på.

Hvad sker der præcis d. 1.7.2022? ’

“Loven træder i kraft den 1. juli 2022. Stk. 2. Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, ophæves. Stk. 3. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, ophæves…”

Kort sagt, så ophæves de 2 eksisterende love, navnlig Lejeloven og Boligreguleringsloven (som de kaldes til dagligt).

I stedet kommer der en ny Lov om leje og en ny Lov om Boligforhold:

Lov om leje regulerer alle forhold mellem udlejer og lejer, mens Lov om Boligforhold regulerer forholdet mellem udlejer og det offentlige. Det er mere logisk end tidligere og det er en kærkommen ændring.

Det medfører dog også at samtlige bestemmelser får nye paragraffer. Du kan hente vores paragraf nøgle her samt de 2 nye lovgivninger i deres helhed: https://sapu.dk/p/ny-lejelov-gaeldende-fra-d-1-7-2022

Den nye lejelov har ikke til hensigt at stille hverken udlejere eller lejere anderledes.

Grundlæggende har udlejer og lejer altså de samme rettigheder og forpligtelser som før hen. Der er ingen materielle ændringer til hverken lejeregulering, istandsættelse ved fraflytning, opsigelse mv.

Lejekontrakt

Sammen med den nye lovgivning kommer der også en ny Typeformular. Den kommer formentlig til at blive kaldt Typeformular A 10. udgave. Den er, i skrivende stund, ikke udgivet endnu. Husk på følgende i denne sammenhæng:

 • Indtil den nye typeformular er udgivet, skal du fortsat anvende Typeformular A 9.udgave
 • Dette også selv hvis du indgår lejeforhold, som starter efter den nye lovgivning træder i kraft (fx hvis du indgår lejeforhold nu, som starter d. 1.8.2022)
 • Enkelte bestemmelser i §11 du bør være særlig opmærksom på:
  • Hvis der aftales ”fri” leje, er der ofte gyldighedskrav, der betinger at der henvises til rette undtagelsesbestemmelser i loven. Du bør allerede nu, anføre henvisning til både ny og gammel lov i dine kontrakter, uanset at du anvender A 9.
  • Kontakt SAPU hvis du er i tvivl, det kan være dyrt at begå fejl herom.
 • Så snart den nye typeformular er udgivet SKAL den anvendes. Der har været rygter om en overgangsperiode, men det forventer vi ikke bliver tilfældet og vil under alle omstændigheder være en dårlig idé at anvende en typeformular der henviser til forkerte paragraffer.

Da vi ikke har fået typeformularen endnu, ved vi ikke hvordan den ender med at se ud eller om der er særlige forhold at være opmærksom på. Hold dig orienteret via SAPU.

Enkelte ændringer

Som skrevet har det ikke været intention at stille hverken udlejere eller lejere anderledes ved indførelse af den nye lov. Alligevel er der et par ændringer. Nedenfor et par af de ændringer vi mener er værd at bemærke:

 • at der indføres en opsigelsesadgang for udlejere i forhold til lejere, som misligholder i forhold til deres fremlejetagere, jf. lejelovens § 171, stk. 1, nr. 5
 • at huslejenævnene får kompetence til at tage stilling til tvister om udlejers adgang til lejers lejemål, jf. lejelovens § 108, stk. 1
 • at der bliver indført en definition af begrebet vedligeholdelse, jf. lejelovens § 111, stk. 2
 • at ”indvendig vedligeholdelse” ændrer definering fra ”Lakering af gulve” til det mere bredt favnende ”Behandling af gulve”

Højesteretsdom vedr. 2 ugers fristen i §98 stk. 2

Der har igennem de sidste par år verseret en række sager vedr. udlejers mulighed for at rejse krav om lejers misligholdelse, uanset at kravet herom var rejst efter 2-ugers fristen i lovens §98 (ny lov §187).

Navnlig har sagerne gået på, at udlejer har nedlagt påstand om at misligholdelse (fx gennembrudte flader) kunne forlanges erstattet af lejer, selv om udlejer ikke har fremsat krav inden for 2 ugers fristen. Dette under henvisning til at kravet reelt ikke hører under §98, men derimod misligholdelsesbestemmelserne i Lejelovens §25 (Ny lov §149)

Men i Højesteretsdom benævnt GD2021/32H slås det altså fast, at samtlige istandsættelseskrav udlejer ønsker at rejse, skal være medtaget i flytterapport/flyttesyn og inden for 2 ugers fristen. Således skulle dette spørgsmål være endeligt afgjort, og det er selvfølgelig ærgerligt for udlejerne, at misligholdelse ikke kan gøres gældende efter 2 ugers fristen, om end det var den retsstilling vi forventede.

OBS: Husk dog at §98 kun omhandler istandsættelseskrav, og således kan der stadig fremsættes krav om fx restancer / forbrugsbetaling mv. efter 2 ugers fristen, som hele tiden har været tilfældet.

SAPU har dommen liggende, såvel som mange andre domme, der er relevante for udlejere.

Medlemskab hos os, giver dig adgang til resume af en række domme, og står du med konkrete sager hvor retspraksis ofte kan være afgørende, hjælper vi altid vores medlemmer med at finde og fremsende relevante domme og afgørelser, så du er bedst mulig stillet.

SAPU Medlemskab med Rabat fra DomuSpect

Som kunde hos DomuSpect kan du få 15% rabat på følgende medlemskab hos SAPU:

24 Mdr Premium medlemskab.

Medlemskabet kan oprettes her

 

DomuSpect – det er let at digitalisere flyttesyn

“Det er let at digitalisere flyttesyn !”

Ja så kort kan det siges, når en ny kunde skal beskrive hvordan det er at arbejde med DomuSpect – det digitale flyttesyn. Mikkel fra BENCO INVEST er ny kunde hos DomuSpect. Han har tidligere brugt papir til flyttesyn, og så han har været i dialog med flere udbydere om at digitalisere flyttesyn, inden valget faldt på DomuSpect.

“At digitalisere flyttesyn, det har været så let, og jeg er slet ikke computerekspert. Jeg sagde til chefen – Jeg skal satme ikke ha’ en iPad. Men det skal jeg da lige love for jeg er blevet glad for. Det er virkelig godt nok nemt, hurtigt og enkelt, det er virkelig imponerede så simpelt det er bygget op for mig som bruger.”, siger Mikkel fra BENCO INVEST.

Vi forstår ham godt – vi har nemlig brugt rigtig meget tid på at gøre DomuSpect – det digitale flyttesyn, til markedets bedste, nemmeste og mest brugervenlige digitale flyttesyn.

BENCO INVEST ApS har p.t. 54 lejemål med 14 nye på vej, og derfor bliver digitaliseringen af forretningen endnu mere vigtig, fordi der kan spares tid og ressourcer ved at lade teknikken arbejde for sig. Og her er DomuSpect et perfect match, der sparer tid på flyttesynet og samtidig sikrer en meget bedre dokumentation.

digitalisere flyttesyn
Det er supernemt at digitalisere flyttesyn med DomuSpect

Læs mere om at hvor nemt du kan lave et digitalt flyttesyn

Her kan du finde mere information om DomuSpect og vores andre apps

DomuSpect Nyt – indkaldelsesfrist

Hvis indkaldelsesfristen overskrides?

Det kan have store konsekvenser for udlejer, hvis indkaldelsesfristen til fraflytningssynet ikke overholdes. Lejeloven er helt klar og tydelig på dette punkt! Læs om konsekvenserne lige her, hvor vi også byder velkommen til NRGi i DomuSpect – og introducerer “Sager fra det virkelige liv”

Når indkaldelsesfristen ikke overholdes!

Udlejere, der har mere end et enkelt lejemål, skal afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning. Det er udlejer, skal indkalde lejer til fraflytningssynet. Det skal gøres skriftligt og med mindst 1 uges varsel! Hvad sker der, hvis indkaldelsesfristen ikke overholdes?

Læs hele artiklen her

Nu er der Bevar-Mig-El i DomuSpect!

Det er med stor fornøjelse, vi kan byde NRGi indenfor i DomuSpect-appen! Når du tilmelder lejer el direkte i DomuSpect, er det nemlig fremover på produktet Bevar-Mig-El.

Læs mere om eltilmelding og NRGi

Husk! Opdater DomuSpect!

Husk at opdatere din DomuSpect-app så du har nyeste version – og kan tilbyde din lejer Bevar-Mig-El fra NRGi

Opdater DomuSpect til iOS her

Opdater DomuSpect til Android her

Meld skjulte mangler så snart de konstateres!

I en dom fra Østre Landsret afholdt udlejer flyttesyn og konstaterede, at der var mangler i lejemålet, som var forårsaget af lejer. Han fik desværre orienteret sin lejer for sent.

Læs hele sagen fra det virkelige liv her

Vil du have DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken?

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyhedsbrev lige her

Få rabat på SAPU med DomuSpect

SAPU har siden 2009 rådgivet private, der udlejer bolig med det formål at gøre udlejning mere forståeligt og tilgængeligt for alle private personer eller virksomheder, der udlejer bolig. Ideen var at skabe let og hurtig adgang til professionel juridisk assistance til en pris, som er konkurrencedygtig. DomuSpect og SAPU har indgået et samarbejde.

SAPU medlemskab

Advokater kan være dyre, men SAPU leverer rådgivning og juridisk sagsbehandling til en væsentlig mindre pris, som følge af deres unikke medlemskab. For en lav månedlig pris, får du adgang til:

– Juridisk telefonisk hotline
– Konkret rådgivning skriftligt via SAPU Chat og email.
– Sagsbehandling, fx. hjælp til håndtering af varslinger, lejeforhøjelse, opsigelse, påbud, ophævelser mv.
– Bistand til sager ved huslejenævnet eller Boligretten
– Adgang til SAPU’s arkiv bestående af bl.a. Retspraksis, dybdegående artikler om fx. fraflytning, indflytning og istandsættelseskrav
– Adgang til skabeloner og standarddokumenter, fx. påkrav, opsigelse, ophævelse, udligning af skatter og afgifter mv.
– Mulighed for at oprette dine lejemål i vores system, og gemme relevante dokumenter, korrespondance mv. tilhørende lejemålene.

SAPU er for alle private udlejere, om du har 1 eller 100 lejemål. De kan hjælpe med de små spørgsmål, de store og kan både finde din næste lejer og administrere dit lejeforhold.

Endvidere, har SAPU, som de eneste i DK, Datatilsynets og Datarådets tilladelse til at opretholde og føre register over lejere, som tidligere har misligholdt deres lejeforhold. SAPU Listen, som registeret er benævnt, er tilgængeligt for alle SAPU’s medlemmer.

Rabat med DomuSpect

I modsætning til mange Advokat- og juristhuse er fokus udelukkende på privat udlejning hos SAPU. Derfor er vi hos DomuSpect rigtig glade for at have indgået et samarbejde med SAPU, der kommer vores private udlejnings-kunder tilgode.

Er du kunde hos DomuSpect, kan du nemlig nu opnå rabat på et medlemskab hos SAPU:

Første måned gratis (Premium månedlig betalt medlemskab)
10% Rabat på Premium 12 Mdr.
15% Rabat på Premium 24 Mdr.

Meld dig ind hos SAPU idag, og få en kompetent partner i din udlejning.

Send os en mail til support@iospect.dk eller ring på +45 4290 9008 og få din rabatkode.

DomuSpect Nyt – frist for fraflytningssyn

Skal fristerne for fraflytningssynet overholdes?

JA! Der er ingen tvivl. Overholder du ikke alle de tidsfrister, der knytter sig til fraflytningssynet, så står du rent faktisk uden et legitimt istandsættelseskrav til lejer.

Kender du for eksempel den helt rigtige fraflytningsdag? Fristen for afholdelse af fraflytningssynet afhænger nemlig af lejers fraflytning. Derfor er det altafgørende, at udlejer regner fra den juridisk korrekte fraflytningsdag! Læs hele artiklen og få styr på fraflytningsdagen – og alle de andre frister der knytter sig til et fraflytningssyn…

Læs hele artiklen her

Smart samarbejde med eindom

Platformen eindom gør det virkelig enkelt at administrere dine udlejningsejendomme – og nu kan du også vælge at få DomuSpect – det digitale flyttesyn med i pakken og samle alle dine dokumenter ét sted. Det er virkelig smart!

Læs mere om det smarte samarbejde her

Prøv appen DomuSpect helt gratis!

Har du ikke prøvet at lave flyttesyn med DomuSpect før? Der følger 2 gratis flyttesyn med, når du henter appen DomuSpect så du kan prøve alle funktionerne af.  Hent det digitale flyttesyn lige her! 👇 Rigtig god fornøjelse.

Hent DomuSpect til iOS her

Hent DomuSpect til Android her

Få DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyhedsbrev lige her

DomuSpect laver smart samarbejde med eindom

Ejendomsadministration! Bare ordet lyder tungt. I virksomheden eindom har de udviklet en platform, der gør det intuitivt og enkelt at administrere dine udlejningsejendomme. Brugerfladen er moderne og brugervenlig og din ejendomsadministration bliver overskuelig. I DomuSpect har vi lige lavet et samarbejde med eindom.

Har du et abonnement hos eindom, kan du nu også vælge at få DomuSpect – det digitale flyttesyn med i pakken. Og det er den helt store Exclusive-udgave af DomuSpect, du får adgang til gennem eindom. Fuld funktionalitet. Synkronisering og lagerplads i skyen – og samme gode support, som du måske er vant til hos DomuSpect.

Med det nye samarbejde mellem eindom og DomuSpect, kan du nu få samlet alle dine dokumenter et sted. Nu også dine flyttesyn. Det er da smart!

Vi glæder os til at fortælle meget mere om samarbejdet snart.

DomuSpect Nyt maj 2021

Skal flytterapporten underskrives?

Ved du egentlig det? Ellers kan du blive klogere på reglerne lige her, hvor du også kan læse om grøn eltilmelding og få en gratis e-bog om digitalisering!

Det er bestemt ikke alle lejere, der er trygge ved at skrive under på flytterapporten, men når et flyttesyn er gennemført, skal flytterapporten underskrives af både udlejer og lejer! Eller skal den i virkeligheden det? Læs hele artiklen og bliv klogere på, hvordan flytterapporten skal underskrives for at være et juridisk gældende dokument…

Læs hele artiklen her

Tilmeld lejer til grøn el med DomuSpect

Tilmeld super nemt og hurtigt – og med lejers samtykke – din lejer til elforsyning, når du laver flyttesyn med DomuSpect. Så slipper du selv for at få regningen OG du gør en grøn forskel. Den el vi tilbyder i DomuSpect er nemlig helt grøn vindmøllestrøm…

Læs mere om grøn eltilmelding her

Gratis e-bog til dig og din boligudlejning!

Vi har skrevet e-bogen “Digitalisér din boligudlejning – 7 nemme trin” i samarbejde med advokat Kim Krarup, så der er helt styr på juraen. I bogen kan du finde inspiration til at komme i gang med din helt egen digitaliseringsproces og gøre din boligudlejning lidt nemmere for dig! Download dit eget og helt gratis eksemplar. Rigtig god fornøjelse…

Hent din gratis e-bog lige her.

Har du styr på din boligudlejning og din skat?

Er du privat udlejer af 1-3 lejemål? Har du allerede et abonnement på DomuSpect eller tegner du et i løbet af maj 2021? Så får du nemlig lige nu et helt skatteårs Digital Revisor med i købet. Helt og aldeles uden ekstra beregning. Nada. Nul kroner ekstra!

Læs mere om tilbuddet lige her

Få DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyt lige her

Digital ejendomsadministration kan være løsningen

Daniel Hesner Grøndal var gæst i sjette og sidste udgave af vores webinarer omkring digitalisering i boligudlejningsbranchen. Vi talte blandt andet med Daniel om, hvordan digital ejendomsadministration kan være løsningen til helt at undgå nogle af de tvister, der kan opstå mellem udlejer og lejer.

Om Daniel

Daniel Hesner Grøndal er advokatpartner hos VQ Advokater, uddannet Cand. merc. og arbejder som økonom med fokus på blandt andet rådgivning og drift inden for ejendomsadministration. Han har siden 2012 primært rådgivet boligforeninger, ejendomsinvestorer og virksomheder om stort set alle aspekter indenfor ejendomsadministration.

Siden 2019 har Daniel også været tilknyttet huslejenævnet i Hillerød:

“Det synes jeg også er rigtig spændende. Det giver jo også en del erfaring og input i forhold til de problemstillinger, som mange udlejere står med i forhold til deres lejere.”

VQ Advokater administrerer knap 3000 lejemål

“Vi har både kunder, der kun har et enkelt lejemål faktisk, en ejerlejlighed som måske ikke lige blev solgt, da de valgte at købe noget andet og lejer den ud men egentlig ikke rigtig gider at stå for det. Så hjælper vi med det. Ja, og så har vi jo kunder med op til flere 100 lejemål.”

“Der er jo udlejere, som ikke har interessen eller kendskabet til selv at sidde med administrationen af sine ejendomme. Nogen vil måske ikke selv have ansvaret for det. Og der giver det jo mening at have en administrator, som løser alle tingene. Det er en måde at udlicitere sine opgaver på. Så vi driver det for ejeren og har al kommunikation med lejerne, sørger for lejekontrakter og henvendelser og alting. Så som ejer kan man egentlig bare sidde derhjemme og se at ejendommene kører.”

Tilbyder fuld drift

“Vi kan tilbyde at tage os af administrationen hele vejen rundt. Viceværter og den dialog, der måtte være, og også dialogen med lejer. Opstår der et problem i lejligheden, jamen så kontakter vi viceværten. Vi kan for eksempel også stå for at finde lejere og for at fremvise lejemålet og udføre flyttesyn. Det er den fulde drift, vi kan hjælpe med.”

“Der er jo også nogle udlejere, der siger “jamen vi vil gerne selv stå for at finde lejere” eller “vi vil gerne selv stå for at lave ind- og fraflytningssyn”. Til gengæld vil de gerne, at vi står for økonomi, bogføring, opkrævninger, rykkere og så er det, det vi hjælper med.”

Udlejernes skrækhistorier

I DomuSpect hører vi skrækhistorierne om udlejere, der mister penge fra lejer, fordi der mangler den rigtige dokumentation. Skrækhistorier som Michael Preetzmann hos Danske Udlejer i den grad også kan nikke genkendende til. Daniel kender dem også:

“Jeg møder selvfølgelig også de skrækhistorier – også i huslejenævnet. Man kommer nok ikke helt udenom de her sager. De vil nok altid opstå. Men det er klart, jo mere man kan gøre selv i sådan nogle sager jo bedre! Efter der er kommet krav om, at der skal laves indflytningsrapporter for eksempel, jamen så synes jeg måske, man oplever færre og færre af den type sager. Og specielt når man begynder at se indflytningsrapporter med billeder af alle hvidevarer og bedre dokumentation af, hvordan så lejligheden egentlig ud! Det viser hvordan digital ejendomsadministration kan være løsningen!”

Dokumentationskrav har løftet niveauet på flyttesyn

Større krav om dokumentation kan være en udfordring for udlejere, men har reglerne også været med til at løfte niveauet?

“Ja. Ja, det synes jeg helt sikkert. Altså man ligesom fjerner en fejlmargin. Og det kan jo selvfølgelig også være træls for de udlejere, der måske ikke overholder reglerne. Dem er der jo også nogle af. Der var det nemmere at skrive nyistandsat i lejekontrakten uden lejer så det da man flyttede ind.

Nu har lejer ligesom en indflydelse på rapporten og der er billeder af det hele – det ser vi i hvert fald mere og mere. Så har man bare et bedre grundlag og se sagen ud fra!

Huslejenævnet er selvfølgelig sat i verden for at beskytte lejere, men de er der jo for at dømme rigtigt. Så når man ligesom har bevis for, hvordan lejligheden var og bevis for hvordan den er nu, jamen så er det jo sådan det er!”

Kvaliteten af flyttesynet er afgørende

DomuSpect har spurgt en række udlejere om, hvor lang tid de bruger på et flyttesyn. Her svarer de større udlejere, der har digitaliseret flyttesynet, at de i snit bruger 54 minutter på et syn. De mindre udlejere, der bruger papir svarer at de bruger 28 minutter. Det kan jo virke som om det er dyrt at digitalisere. Det ser ud til man bruger mere tid på det?

“Ja, både og! For jeg mener helt sikkert, man får et bedre produkt!

Jeg havde et eksempel med en der i hvert fald ikke brugte digitalisering! Der kom man ud til flyttesyn, hvor de kom med ét A4 ark, der var udfyldt på forhånd på papir! Og det var ligesom bare det. Så kunne lejer bare skrive under og så var det det. Så gik man og der blev ikke taget nogen billeder, der blev ikke gjort noget som helst. Og så kan jeg godt forstå, det går hurtigt! Men det er heller ikke noget som man i min verden kan bruge til noget. Hverken udlejer eller lejer.

Så i forhold til det, kan det da godt være det tager den dobbelte tid med et digitalt flyttesyn, men så undgår man også nogle sager og nogle problemer sidenhen!”

Digitale værktøjer løfter

Digital ejendomsadministration kan altså være løsningen! Men hvor kan digitaliseringen gå ind og løfte en ejendomsadministration? Hvad kan gøre det nemmere, bedre eller måske begge dele?

“Der er faktisk ret mange områder. Det er jo også fordi, at den fulde ejendomsadministration af en stor portefølje faktisk er ret kompleks. Der er rigtig mange små forretningsgange eller delopgaver, hvor man ligesom kan vælge at fokusere og digitalisere lidt af gangen.

Der er jo blandt andet rigtig mange eksempler på, at det er jo nemmere at køre digitale underskrifter i dag, end det er at sende en lejekontrakt til underskrift med Post Danmark eller mødes med lejer!”

Nemmere at tage et lille skridt af gangen

Så hellere tage det et lille step nu her og så komme i gang med noget af det fremfor at starte med at vælge det store system?

“Ja, helt sikkert. Det er egentlig bare at komme i gang og så gøre det, hvor man kan overskue det og hvor man synes det giver bedst mening for en selv. Der er ikke noget med at man ligesom skal vente og tage det hele på en gang. Det er faktisk nemmere, synes jeg, at tage et lille skridt af gangen.”

“For eksempel starte med lejekontrakter og så fokuserer man på den ene ting. Når man så lige er blevet tryg ved det efter nogle måneder så kan man tage den næste. Så kan man lave digitale fraflytningsrapporter eller så kan man køre tingene til digitale underskrifter eller man kan få sat en automatiseret rykkerkørsel op måske. Eller lave bogføring mere automatiseret. Der er rigtig mange muligheder hvor der er små isolerede ting, man kan tage en ting af gangen.”

Flyttesyn er det første step!

Hvor er det nemmest at begynde at digitalisere og hvor er det egentlig bedst at starte? Er lejeopkrævningerne måske det vigtigste at kigge på først?

“Det kommer an på mængden af lejemål. Har man ikke så mange lejemål, så mener jeg helt sikkert, at det er sådan noget som flyttesyn. Flyttesyn skal man lave ordentligt og dem skal man lave digitalt.

At automatisere sin bogføring, hvis man har 10 lejemål er jo fint, men det ikke, der man vinder den store gevinst. Man vinder den store gevinst, hvis man slipper for huslejenævnssager, eller man sikrer sig, at man kan gøre sit krav til lejer gældende i forbindelse med fraflytninger. Så det vil jeg helt sikkert prioritere flyttesynet!

Det næste man kunne overveje er lejekontrakter. Der ser jeg også, at man kan vinde rigtig meget. Specielt hvis man har en lidt mindre portefølje, fordi så er det måske heller ikke der, man er mest inde i alle de de lejeretlige problemstillinger, og har styr på hvad der skal være med i paragraf 11. Så hvis man bruger en digital løsning omkring nogle autogenererede lejekontrakter, så vil man også kunne undgå fejl der!”

DomuSpect fungerer!

“Her hos VQ Advokater bruger vi DomuSpect til flyttesyn. Der er jo andre digitale løsninger end DomuSpect på markedet og vi har også først prøvet en anden løsning. Men jeg synes, det var alt for dyrt og jeg synes det var for besværligt og jeg synes DomuSpect fungerer bedre! Og så er DomuSpect nem at gå til! Vi har også udlejere, som selv vil stå for fraflytningssynene og det er nemt for dem at hente appen og bare gå i gang.”

Digital ejendomsadministration kan også være løsningen for dig! Hent og prøv DomuSpect helt gratis og se om det er noget for dig!

Herunder kan du se optagelsen af webinaret fra d. 27. januar 2021 og hente de tilhørende materialer. God fornøjelse.

Regler og krav gør udlejning svær i dag

I vores femte DomuSpect-webinar i rækken om digitalisering i ejendomsbranchen, havde vi besøg af Michael Preetzmann. Vi talte med Michael om, hvordan de mange regler og krav gør udlejning svær i dag. Foreningen Danske Udlejere kan være en god hjælp for udlejerne. Vi kom også ind på, om digitalisering kan være en del af løsningen.

Michael Preetzmann har en baggrund som udlejningschef og har siden 2012 været ansat som direktør i paraplyorganisationen Danske Udlejere.

Foreningen Danske Udlejere

Danske Udlejere blev stiftet i Aarhus i 1899, under navnet ”Fællesforeningen af Jydske Grundejerforeninger,” og har i dag 30 tilsluttede lokale udlejere- og grundejerforeninger fordelt over landet. I alt tæller foreningen 5.100 medlemmer.

Danske Udlejere har til formål at forbedre vilkårene for udlejere af fast ejendom. Foreningen er høringsberettiget og har derfor reel indflydelse, når der vedtages ny lovgivning på ejendomsområdet.

Tilgængelighed og livline

“Vi varetager udlejernes interesser. Det er kerneværdien for os som Danske Udlejere. Vi vil være der for udlejerne, når de har brug for os.

Det vil i praksis sige, at vi er en slags livline og vil give svar på de spørgsmål udlejerne har i et sprog som udlejerne forstår. Det behøver ikke være jurist sprog. Umiddelbart efter de har haft ringet til os, kan de så gå ud og løse problemet, de har med en lejer, eller hvad det nu er, spørgsmålet går ud på. Tilgængelighed er simpelthen vores primære beskæftigelse.”

Magasin, kurser og uddannelse

Foreningen udgiver også magasinet Danske Udlejere, der udkommer 10 gange om året:

“Der tager vi alle de her problematikker op, som vi pt. oplever, at udlejerne ringer og spørger om. Både artikler der behandler emnerne helt lavpraktisk, og baggrundsartikler der går dybere og mere juridisk til bunds i problemerne.”

Foruden at tilbyde en lang række gratis kurser til sine medlemmer, involverer Danske Udlejere sig også i uddannelsen til ejendomsadministrator:

“Vi holder cirka i alt 60 kurser forår og efterår, og det er altid gratis at deltage for alle medlemmer. Vi laver de kurser vores medlemmer efterspørger. De mange regler og krav gør udlejning svær i dag. Hvordan man i praksis udfører flyttesyn, er for eksempel et meget eftertragtet kursus.

Vi har også involveret os meget i uddannelsen til ejendomsadministrator, så det bruger vi også mange ressourcer på. Det har vi, fordi vi ved, at der bliver et kæmpe behov for en helt masse nye medarbejdere inden for ejendomsadministration på sigt. Vi har en sammensætning af de mennesker, der arbejder med administration i dag, som er i den ældre, modne alder.”

Nye og gamle ejendomsinvestorer

“På et tidspunkt troede vi, at vi faktisk ville få færre medlemmer, fordi man siger, at ejendommene kommer på færre og større hænder. Det vil sige typisk pensionskasser og meget store ejendomsfirmaer. Men det viser sig faktisk, at vi får mange nye investorer ind på markedet. Det er jo historisk således, at mursten er godt at have på sigt.

Det er jo nok til dels på grund af den lave rente, og så kan man jo ikke placere sine penge i banken, med mindre man vil betale strafrenter, og så begynder man at se sig om efter mindre udlejningsejendomme. Den nye ejendomsinvestor er typisk velhavende, yngre mennesker, som køber en lille ejendom med to-tre lejemål og begynder og leje ud der. Og de skal simpelthen have hjælp.

Så vi får nyere medlemmer med, men vores gamle medlemmer bliver der. Og det er jo primært dem, som måske har svært ved at se, at man ville kunne opnå en fordel ved at springe på den her digitale form og blive hjulpet igennem sit arbejde med at lave enten fraflytningssyn eller lejekontrakter eller hvad det kunne være.”

Regler og krav gør udlejning til en svær disciplin i dag

Medlemsvæksten kan måske også tilskrives en anden udvikling som Michael Preetzmann tydelig ser:

“Det er blevet meget, meget vanskeligere at drive udlejning i dag. Det er det. De mange regler og krav gør udlejning svær. Og vi kommer ind på det lige om lidt med flyttesynsrapporterne, hvor selv den mindste fejl koster ved kasse 1. Det er dyre lærepenge! Så bliv medlem hos os, deltag i kurserne, lær hvordan du gør det i stedet for. Det er meget billigere at gøre det på den måde og et medlemskab kan hurtigt være tjent hjem.

Mange mennesker har jo den opfattelse at en aftale, er en aftale, men det er den jo nødvendigvis ikke inden for lejeretten. For der skal man jo overholde reglerne, og man kan ikke bare aftale sig ud af det. Så man skal simpelthen have styr på reglerne, og dem er der mange af i dag.”

Der er hold i skrækhistorierne!

Hos DomuSpect hører vi om udlejere, der for eksempel har fået smadret en lejlighed for 40.000. Lejerne skal ikke betale, fordi udlejer ikke har lavet den rigtige dokumentation. Eller udlejeren, der mistede et nyt køleskab, fordi lejer tog det med sig ved fraflytning og satte et gammelt køleskab ind i lejemålet stedet. Der var intet at gøre, fordi han ikke havde fået dokumenteret, hvilket køleskab, der stod der ved indflytningen. Hos Michael Preetzmann og Danske Udlejere er det et billede, man genkender:

“Ja, det er der helt stensikkert. Jeg hører jo så kun de dårlige historier her. Der er ingen, der ringer og fortæller, at det er gået rigtig godt med den og den lejer. Så jeg hører kun problemerne, men der er massevis af problemer derude. Og det er svært for udlejer, at hitte rundt i alle de regler her. Det er det.”

Direktør Michael Preetzmann modtager altså rigtig mange henvendelser fra udlejere, der kæmper med at finde rundt i de mange regler på boligudlejningsområdet. Regler og krav der gør udlejning svær i dag. Som han nævnte, er det ikke mindst flyttesynet, der volder mange problemer. Det ender alt for ofte ender med, at udlejer må kigge langt efter lejers betaling for istandsættelse, fordi den mindste fejl i flyttesynet gør istandsættelseskravet til lejer ugyldigt.

Digitalisering er svært for mange

Ser man på, hvordan det går med digitaliseringen hos de danske udlejere, så er det overordnede indtryk klart. Det er de mindre og modne udlejere, der har mindst styr på det. Michael Preetzmann er sikker på, det handler om, at det er for svært for mange:

“Det er for svært at komme i gang med selve digitaliseringen. Simpelthen. Det er det. Den ældre udlejer kan forholde sig til et stykke papir. I værste fald er det ministeriets forslag til en fraflytningsrapport, som vi anbefaler ikke at bruge. I bedste fald er det vores eget forslag. Hvis man ikke er tryg ved det der med at bruge en iPad, så tror jeg de fleste vælger papirformen.

Det er jo modne mennesker, og det er også nogle gange mennesker, som ikke har det her som et fuldtidserhverv. De har simpelthen ikke ressourcerne til at sætte sig ned og finde ud af, hvordan det foregår. Så dem, der udbyder digitale løsninger, skal gøre det endnu nemmere. De skal gøre det så nemt, så det næsten gør helt ondt.”

Blanket eller iPad?

Jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af en blanket form til flyttesynet. De kan give anledning til lige så mange problemer som en iPad, man ikke forstår at betjene. Det erkender vi. Så vi prøver at blive ved med at undervise vores medlemmer og fortælle dem: “Hvis du bruger blanket formen, så skal du altså gøre sådan og sådan og du skal huske det og det!

Ellers er der muligheden for at lave digitale syn, hvor du bliver guidet bedre igennem eller du kan også lave lejekontrakter via en elektronisk lejekontrakt.”

Den elektroniske kan guide

Rådet fra Michael Preetzmann er klart, hvis man spørger ham, hvad en ny udlejer, skal gøre i forhold til såvel lejekontrakter som flyttesyn:

“Så skal du prøve den elektroniske i stedet for den i papirform, fordi den elektroniske fører dig igennem nogle ting eller beder dig om at tage stilling til nogle ting, som papirformen ikke gør. Den elektroniske guider en fra step til step, og giver nogle muligheder for at vælge og det er en fordel!”

Her finder du optagelsen af DomuSpect-webinaret med Michael Preetzmann fra d. 16. december 2020. God fornøjelse.

Dokumentationskrav skaber behov for digitalisering

Vi havde inviteret Claus Heide med som gæst i vores fjerde webinar omkring digitaliseringen i ejendomsbranchen. Vi talte med Claus om hvordan dagens dokumentationskrav skaber behov for digitalisering og om de digitale løsninger, han gør brug af i sit eget firma. Han gav også sit bud på digitaliseringens chancer for at vinde udbredelse i en ellers konservativ branche som hans.

Bankmand som baggrund

Claus er indehaver af firmaet Pulira, der tilbyder en lang række ydelser indenfor ejendomsservice. Han har ellers en baggrund som umiddelbart ikke har meget med ejendomsservice at gøre:

“Jeg har været 30 år i bankbranchen, og har sågar været direktør og været i udlandet. Min baggrund har haft mange fordele. De strukturer og den måde man tænker på inden for bankverdenen, kan godt bringes ind i den moderne ejendomsservice”.

Efter de 30 år som bankmand, valgte Claus altså at gå helt nye veje. I 2014 startede han virksomheden Pulira med 2 medarbejdere, en spand og en bil. I dag har han i omegnen af 30 ansatte i virksomheden.

EjendomsButleren

Pulira leverer ejendomsservice i en klasse for sig og tilbyder alt lige fra rengøring, trappevask og vinduespolering til snerydning, viceværtservice og handyman-opgaver. De kalder sig selv for ejendomsbutlere og det er bestemt ikke uden grund:

“Hos Pulira tager vi det personligt, når kunden har betroet os en opgave. Vi ser os selv som kundens EjendomsButler, og det forpligter! Meningen bag at kalde vores medarbejdere for ”butlere” er, at en butler yder en fantastisk service, forudser kundens behov, og er altid imødekommende – og det beskriver vores medarbejdere!”

“Ordet [pulira] er italiensk og betyder at rengøre, tørre op eller vaske. Og så kan vi godt lide, at det minder om at polere på dansk. For vores motto er: En ren verden er en bedre verden!”

Øget efterspørgsel på flyttesyn

Snart begyndte Claus også at opleve en efterspørgsel fra udlejere, der ønskede Puliras hjælp til at varetage flyttesyn på deres vegne.

Siden 2015 har flyttesyn i forbindelse med indflytning- og fraflytning af lejemål været obligatorisk for udlejere med mere end et enkelt lejemål. På baggrund af flyttesynet skal udlejer udarbejde en flyttesynsrapport. Flyttesynsrapporten er udlejers dokumentation for istandsættelseskravet til lejer efter fraflytning.

Da de i Pulira efterhånden nåede op på at udføre 20-30 flyttesyn hver måned, begyndte Claus at lede efter et digitalt redskab:

“Jeg stod med det problem: “Hvordan kan jeg standardisere det her? Hvordan kan jeg garantere en kvalitet i vores flyttesyn, som vores kunder kan bruge?”. Vores kunder i det her tilfælde er jo primært udlejere, men vi ønskede også at levere et godt produkt til lejerne.

Der var det så, jeg faldt over DomuSpect og startede op med det. For mig var det også vigtigt, at jeg og mine medarbejdere fik en skabelon at gå efter. Vi er en tre-fire stykker der ligger og kører flyttesyn. Jeg tror, mange andre også har gjort den erfaring, at hvis man ikke har noget fast at gå efter, så begynder tingene at sejle lidt.”

Dokumentationskrav skaber behov for digitalisering

Det er siden da blevet til rigtig mange flyttesyn, som alle udføres digitalt med appen DomuSpect. Det har især været det faktum at dagens dokumentationskrav skaber behov for digitalisering, der har afgjort valget mellem et flyttesyn udført på papir og en digital løsning for Claus:

“Der er meget større krav til dokumentation, end der var i gamle dage. Den dokumentation, vi har behov for i dagens samfund på alle mulige niveauer, gør, at du bliver nødt til at gøre brug af digitalisering for at håndtere den volumen – for hvis der ikke er styr på dokumentationen, så kan du ikke gøre dine krav gældende!

Hvis man ikke har styr på sine ting, så er det udlejer, der taber i sidste ende, og så er det ham, der sidder på en regning på 20-30-40.000 til maling af et eller andet eller gulvarbejde eller hvad det nu kan være.

I og med vi udfører flyttesynet på vegne af vores kunder, som jo er dem, der vil stå med regningen, hvis vores flyttesyn ikke er udført korrekt, så er det jo altafgørende, at de kan stole på, at vi gør det rigtigt. Og det gør vi med DomuSpect!”

Det kan koste dyrt 

Det kan koste dyrt i det samlede billede, hvis flyttesynet ikke udføres som det skal:

“Jeg regnede en gang på en af vores store kunder: Hvis de bare mistede 5.000 kr. pr. bolig pr. fraflytningssyn, fordi de ikke havde dokumentationen i orden, eller fordi den, der lavede flyttesynet, ikke havde styr på at lave flyttesyn, så ville det i alt koste dem op mod en million kroner om året!

Og det er jo fordi man sidder jo og tænker “nå ja, 5.000 kr. det er jo ikke noget”. Nej, men når du ganger det op, så bliver det rigtig mange penge. Og du er jo alligevel derude og lave arbejdet. Om du så bruger et kvarter mere eller mindre, og det i sidste ende kan spare dig 5.000 kr., så er det jo en rigtig god timeløn”

Rimer vinduespolering på digitalisering?

Udover digitaliseringen af flyttesynet, giver digitalisering så overhovedet mening i Pulira? Det kan godt være, der ikke er meget digitalisering i at polere et vindue, men det er der til gengæld i Puliras opgavestyring. Claus mener faktisk også, det i sig selv er en væsentlig faktor, når man skal klare sig på markedet:

“Det jeg har erfaret er, at det er lidt forskellen på dem, der overlever i markedet og dem der ikke overlever i markedet. Dem der overlever har styr på planlægningen, har styr på at tiderne bliver holdt. Det vil sige, når man nu indgår en aftale – lad os sige, vi pudser vinduer første uge i hvert kvartal eller hvad det nu kan være – jamen, så bliver det også gjort. Og fremfor alt, så kan vi også dokumentere, vi har gjort det. Vi har sågar et system, hvor kunden også selv kan få indsigt i, hvornår har vi været der og hvor lang tid har vi brugt. Så på den måde bruger vi digitaliseringen i Pulira.

Vi har også trackere i vores biler. Hvis der skulle være tvivl om, hvorvidt vi har været der eller ej, så kan vi sige “Vores bil har været der på det og det tidspunkt”. Det bringer os tilbage til dokumentationskravene. De dokumentationskrav skaber behov for digitalisering. Behovet for digitalisering opstår simpelthen automatisk for at kunne leve op til de krav.”

Er det overvågning?

Når Claus anvender digitale redskaber i sin opgavestyring, gør han det først og fremmest for at sikre, at kunden får leveret den ydelse, de betaler for og for at kunne dokumentere, at arbejdet er udført indenfor den aftalte tidsramme. Men hvad med medarbejderne? Føler de sig overvåget?

“Du kan helt klart tage den store kontrolbrille på, hvor du siger “nu sidder vi og holder øje hele dagen lang med vores folk, hvor de kører rundt og hvor de er henne og om de holder tissepause og hvad de gør. Men det gør man jo ikke! Det er der ikke tid til for det første, for det andet gør man det kun der, hvor man oplever problemer. Og det sker selvfølgelig, at man har en medarbejder som ikke helt lige forstår mødetider og sådan nogle ting . Men i dagligdagen, der handler det om, at der er styr på tingene – ikke mindst overfor medarbejderne.”

Medarbejderne er glade

De tilbagemeldinger Claus får fra sine ansatte, er da også meget positive. Medarbejderne synes kun det er utroligt rart, at der er styr på det. Tingene er planlagt og de kan se, hvad de skal næste dag:

“Vi har også en app, hvor medarbejderne kan se, hvor arbejdsstederne er og alle de her ting. Vi har også vores datablade liggende inde på den her app. Det vil sige, at hvis man skulle få et eller andet i øjet eller lignende, så kan man tage sin telefon med på hospitalet og sige det er det middel, jeg fik i øjet. På den måde har vi delt utroligt meget information med vores folk.

Og så bruger vi den også til at få hjælpen hurtigst mulig ud til kunden. Hvis der for eksempel, bliver ringet med en akut opgave, så kan jeg se, hvor jeg har mine fem ejendomsservice folk henne i verden. Jeg kan ringe til den nærmeste i stedet for, at jeg skal til at ringe rundt og forstyrre dem alle sammen. Så kan jeg se “okay, ham her er tættest på, ham ringer jeg først til”. Vi skal måske bruge nogle nøgler et eller andet sted, eller der er vand i en kælder. Så på den måde giver systemet en sikkerhed hele vejen rundt: For virksomheden, for medarbejderen og for kunden!

Proaktiv på forkant

“Med det system vi bruger, kan vi også aflæse, om en medarbejder er tjekket ind på opgaven eller ej. Hvis der ikke er tjekket ind, så får jeg en alarm og på den måde kan jeg komme i forkøbet. Hvis der nu ikke er tjekket ind på en aftenrengøring, så kan jeg jo melde ind til kunden. Vi kan altså være proaktive i stedet for at være reaktive.

Vi tracker også tiden medarbejderne bruger på opgaverne. Det kan være man har givet en pris på en ejendom og sagt “den skal vi bruge to timer på hver dag”. Det viser sig så, at den tid er umulig at holde, og man skal bruge 3 timer. Så kan man gå tilbage til kunden og sige: “Vi udfører de her opgaver i henhold kontrakten, men tiden holder ikke”. Eller den anden vej rundt. Så der har vi det igen: dokumentationskrav skaber behov for digitalisering!

Jeg kan også lave statistik over for vores medarbejdere, når de føler, at de har virkelig, virkelig travlt. Når man så går ind og kigger, så overholder de jo tiderne, og det kører som det skal. Så hvorfor føler du, du har travlt? Så jeg kan også hjælpe medarbejderne proaktivt på den måde!

Koster det mere at digitalisere?

“Jo, det er højst sandsynligt i første omgang dyrere end den klassiske vicevært, der klarer sig måske med et regneark eller med en outlook kalender. Og han kan også godt håndtere det så længe, han har måske 1-2 mand. Når du begynder at nå op på 5-6 mand, så skal du også have lavet noget lønafregning, og du har noget vagtudkald, du har nogen ekstraopgaver, du skal fakturere og sådan noget.

Og hvis det ikke begynder at få en automatiseret proces – altså bliver digitaliseret – så er jeg overbevist om, at så begynder du at tabe ting på gulvet, fordi du ikke får det faktureret og fordi du ikke har det her overblik over, hvem der har hvilke opgaver, og hvem der er presset på sin arbejdstid og sådan noget.

Kvaliteten højnes med digitaliseringen

Kvaliteten højnes med digitaliseringen og det samme gør sporbarheden og overblikket. Det at have styr på sin forretning. Det er der, det starter. Dermed sparer du selvfølgelig også tid og arbejdskraft, og får faktureret alt det, du skal have faktureret. Det går hele tiden tilbage til dit overblik. Hvis du har tal, hvis du har facts, så kan du bedre styre din virksomhed

Nu er det jo ikke fordi jeg siger man nødvendigvis skal digitalisere alt! Man skal bare overveje, hvor er det man har sine risiko henne. Hvor synes jeg, at jeg har tabt penge henne på grund af dårlig kvalitet? Der digitaliserer man!

Hvis din ejendom var en bil

Hvis man kigger helt oppefra – om man nu er en mindre eller en større udlejer – og man betragter sin ejendom som en bil. Interesserer man sig lidt for biler, så vil man godt vide, hvilken historie den har, når man ser på en brugt bil. Hvornår har den været til service og har den fået skiftet kilerem eller olie? Skal der nye bremser på og hvornår blev den synet? – og så videre og så videre. Det vil man gerne vide inden man byder på den.

I dag har man ikke haft tradition for at have den slags dokumentation på en ejendom. Det er bare “der ligger en klods af en bygning her” og så kommer du ud og kigger på den. Man tager nok nogle byggesagkyndige med, som kan give deres vurdering af ejendommen og dens tilstand. Men man kan jo ikke se ind i kedlen, om den er ved at være mørnet op eller noget fordi den ikke er blevet vedligeholdt. Og så overtager man den her ejendom og et halvt år senere står man med reparation til måske 100.000 kroner.

Derfor tager jeg igen mere dokumentationsbrillerne end digitaliseringsbrillerne på. For hvad nu hvis jeg kan dokumentere, at jeg har vedligeholdt den her ejendom? Vi har sørget for at solcellerne bliver vasket, så de giver det bedste udbytte. Kedlerne bliver efterset som de skal en gang om året. Der er selvfølgelig sørget for at legepladsen er godkendt og så videre. Og alt det kan man rent faktisk dokumentere. Så tror jeg man får forhøjet sin ejendomsværdi. Men for at kunne dokumentere det, så bliver man nødt til at digitalisere det! Dagens dokumentationskrav skaber behov for digitalisering. Sådan er det!

Her kan du se optagelsen af DomuSpect-webinaret med Claus Heide fra d. 9. december 2020. God fornøjelse.

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke