Skip to main content

Hvad sker der hvis indkaldelsesfristen ikke overholdes ?

Udlejere, der har mere end et enkelt lejemål, skal afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning. Det er udlejer, skal indkalde lejer til fraflytningssynet. Det skal gøres skriftligt og med mindst 1 uges varsel! Hvad sker der hvis indkaldelsesfristen ikke overholdes?

Indkaldelsesfristen

Når det drejer sig om indkaldelse til fraflytningssynet, så er Lejeloven klar og tydelig. Det er udlejer der skal indkalde lejeren til fraflytningssynet. Det skal ske med mindst 1 uges varsel og indkaldelsen skal være skriftlig.

Den skriftlige indkaldelse kan ske på brev, mail eller SMS. Det er altafgørende, at udlejer også kan dokumentere, at lejer har modtaget indkaldelsen. Den dokumentation kan f.eks. være, at lejer på skrift bekræfter, at indkaldelsen er modtaget.

Det er også udlejer der skal dokumentere at lejer har modtaget flyttesynsrapporten. Læs mere om hvordan du gør det.

Kortere varsel kan aftales

Lejeloven åbner rent faktisk mulighed for, at der kan aftales en kortere varsel med lejer. Efter opsigelse af lejemålet kan udlejer og lejer aftale, at der eksempelvis kan indkaldes til flyttesynet med 4 dages varsel. Her er det igen udlejer, der skal dokumentere at aftalen om kortere indkaldelsesfrist er indgået med lejer.

Hvad sker der hvis indkaldelsesfristen ikke overholdes?

Det kan have store konsekvenser for udlejer, hvis indkaldelsesfristen til fraflytningssynet ikke overholdes. Lejeloven er også her helt klar og tydelig! Ved overtrædelse af indkaldelsesfristen bortfalder udlejers krav på istandsættelse simpelthen. Det vil i praksis sige, at lejer kan nægte at betale for den istandsættelse, der er omfattet af lejers vedligeholdelsespligt.

Har udlejer ikke indkaldt korrekt og rettidigt til fraflytningssynet kan lejer altså umiddelbart slippe for regningen. Men der er dog en undtagelse, som har været retspraksis siden en udlejer i 2019 vandt en principiel landretssag vedrørende manglende indkaldelse til flyttesynet.

Hvis lejer møder op til fraflytningssynet

I en sag, hvor indkaldelsesfristen ikke blev overholdt, endte det nemlig alligevel til fordel for udlejerne. Sagen startede i boligretten, der i 2017. Boligretten gav lejer medhold. Udlejer ankede sagen til landsretten.

Vestre Landsret afsagde den 8. marts 2019 dom om, at udlejers istandsættelseskrav ikke var bortfaldet. Landsretten lagde til grund, at udlejer og lejer på SMS dagen inden havde aftalt at mødes i lejligheden. Her gik udlejer rundt og tog billeder og fortalte lejer, hvad der skulle udbedres i lejemålet. Eftersom lejer dermed deltog i flyttesynet og fik udleveret en fraflytningsrapport, kunne udlejers manglende indkaldelse til flyttesynet ikke føre til bortfald af udlejers krav. Du kan læse mere om sagen her hos Ejendom Danmark.

Så på betingelse af, at lejer møder op til et fraflytningssyn, der er varslet for sent, er der altså retspraksis for, at udlejers krav på istandsættelse opretholdes. Vi kan nu ikke anbefale, at man som udlejer satser på den løsning.

Overhold din indkaldelsesfrist

Vil man være på den helt sikre side, så skal indkaldelsesfristen overholdes. Det er ikke en løsning at binde an på, at lejer møder op selvom indkaldelsesfristen ikke overholdes. Det fører potentielt til en lang tvist med lejer og kan ende med en langtrukken tur i retssystemet.

Overhold din indkaldelsesfrist! Har du som udlejer mere end et enkelt lejemål, skal der afholdes et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning. Det er dig, der som udlejer skal indkalde lejer til fraflytningssynet og det skal du gøre skriftligt og altså med mindst 1 uges varsel.

Ved du hvilken dag, der regnes som fraflytningsdag?

Fristen for afholdelse af fraflytningssynet afhænger af datoen for lejers fraflytning. Derfor er det afgørende, at udlejer regner fra den juridisk korrekte fraflytningsdag! Kender du den?

Her kan du læse mere om fraflytningsdagen og de andre tidsfrister, der gælder for fraflytningssynet.

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke