Skip to main content

Meld skjulte mangler så snart de konstateres!

I en dom fra 2020 (GD 2020/51 Ø) fra Østre Landsret, som omhandler flyttesyn, afholdt udlejer flyttesyn og konstaterede ultimo marts, at der var mangler i lejemålet, som var forårsaget af lejer. Manglerne blev udbedret, hvorefter udlejer den 4. maj oplyste lejer om de konstaterede mangler.

For bolig- og landsretten var der bl.a. tvist om, hvor hurtigt udlejer skulle gøre lejer bekendt med, at der var skjulte mangler i lejemålet, som ville blive opkrævet lejer i flytteopgørelsen. Landsretten udtalte, at efter indholdet og formålet med Lejeloven § 98, stk. 2, skal udlejer gøre sit krav gældende over for lejer uden unødigt ophold efter at være blevet bekendt med manglen. I modsat fald har udlejer fortabt retten til at gære kravet gældende. Da der var gået ca. 6 uger fra udlejer blev bekendt med manglen, til lejer blev orienteret om manglen, fandt Landsretten, at udlejers krav vedrørende skjulte mangler ikke var rejst rettidigt.

Hos vores samarbejdspartner SAPU har de mange sager, der vedrører udlejers istandsættelseskrav, og mange af dem giver udlejer problemer som følge af fristen i LL §98 stk. 2, der siger at lejer, inden for 14 dage skal bekendtgøres med de krav der rejses vedr. istandsættelse.

Dommen ovenfor, vedrører egentlig forhold, der principielt er undtaget fra §98 stk. 2, som siger, at:

Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, jf. stk. 4, er lejeren uvedkommende. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Det kan udledes af dommen, at fritagelsen for 14 dages fristen altså ikke er uendelig, og at udlejer, så snart en skjult mangel konstateres, skal rejses overfor lejer.

Der er en række forhold omkring fristen i §98, og det bliver svært at gennemgå det hele her, men husk:

  • Har du mere end 1 lejemål skal du indkalde til syn med 1 uges varsel
  • Sørg for at få dokumentation for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten inden for 14 dage, regnet fra fraflytningsdagen eller flyttesynet.
  • Lejer kan IKKE anses som værende fraflyttet før samtlige nøgler er afleveret
  • Sørg for at dine krav er specificeret
  • Skjulte mangler skal rejses over lejer i samme øjeblik du konstaterer dem

Spørgsmål til ovenstående er velkomne via SAPU’s Facebook side eller på email: info@sapu.dk

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke