Skip to main content

Ny Lov om Leje og ny Lov om Boligforhold

Den 1. juli 2022 træder de to nye love vedr. leje og boligforhold i kraft. Vores gode venner hos SAPU har fulgt udviklingen tæt, og du kan herunder læse alt om de nye love, og hvordan du skal forhold dig, ifølge SAPU.

Husk at hvis du er kunde hos DomuSpect får du automatisk 15% rabat på et premiummedlemskab hos SAPU – se mere om det nederst i nyhden.

SAPU skriver følgende:

Lidt om den nye Lejelov

Den nye lovgivning træder i kraft d. 1.7.2022. Hos SAPU har vi fulgt lovgivningen tæt, og vil her komme med nogle af de mest væsentlige overskrifter, som du, som udlejer, bør være opmærksom på.

Hvad sker der præcis d. 1.7.2022? ’

“Loven træder i kraft den 1. juli 2022. Stk. 2. Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, ophæves. Stk. 3. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, ophæves…”

Kort sagt, så ophæves de 2 eksisterende love, navnlig Lejeloven og Boligreguleringsloven (som de kaldes til dagligt).

I stedet kommer der en ny Lov om leje og en ny Lov om Boligforhold:

Lov om leje regulerer alle forhold mellem udlejer og lejer, mens Lov om Boligforhold regulerer forholdet mellem udlejer og det offentlige. Det er mere logisk end tidligere og det er en kærkommen ændring.

Det medfører dog også at samtlige bestemmelser får nye paragraffer. Du kan hente vores paragraf nøgle her samt de 2 nye lovgivninger i deres helhed: https://sapu.dk/p/ny-lejelov-gaeldende-fra-d-1-7-2022

Den nye lejelov har ikke til hensigt at stille hverken udlejere eller lejere anderledes.

Grundlæggende har udlejer og lejer altså de samme rettigheder og forpligtelser som før hen. Der er ingen materielle ændringer til hverken lejeregulering, istandsættelse ved fraflytning, opsigelse mv.

Lejekontrakt

Sammen med den nye lovgivning kommer der også en ny Typeformular. Den kommer formentlig til at blive kaldt Typeformular A 10. udgave. Den er, i skrivende stund, ikke udgivet endnu. Husk på følgende i denne sammenhæng:

 • Indtil den nye typeformular er udgivet, skal du fortsat anvende Typeformular A 9.udgave
 • Dette også selv hvis du indgår lejeforhold, som starter efter den nye lovgivning træder i kraft (fx hvis du indgår lejeforhold nu, som starter d. 1.8.2022)
 • Enkelte bestemmelser i §11 du bør være særlig opmærksom på:
  • Hvis der aftales ”fri” leje, er der ofte gyldighedskrav, der betinger at der henvises til rette undtagelsesbestemmelser i loven. Du bør allerede nu, anføre henvisning til både ny og gammel lov i dine kontrakter, uanset at du anvender A 9.
  • Kontakt SAPU hvis du er i tvivl, det kan være dyrt at begå fejl herom.
 • Så snart den nye typeformular er udgivet SKAL den anvendes. Der har været rygter om en overgangsperiode, men det forventer vi ikke bliver tilfældet og vil under alle omstændigheder være en dårlig idé at anvende en typeformular der henviser til forkerte paragraffer.

Da vi ikke har fået typeformularen endnu, ved vi ikke hvordan den ender med at se ud eller om der er særlige forhold at være opmærksom på. Hold dig orienteret via SAPU.

Enkelte ændringer

Som skrevet har det ikke været intention at stille hverken udlejere eller lejere anderledes ved indførelse af den nye lov. Alligevel er der et par ændringer. Nedenfor et par af de ændringer vi mener er værd at bemærke:

 • at der indføres en opsigelsesadgang for udlejere i forhold til lejere, som misligholder i forhold til deres fremlejetagere, jf. lejelovens § 171, stk. 1, nr. 5
 • at huslejenævnene får kompetence til at tage stilling til tvister om udlejers adgang til lejers lejemål, jf. lejelovens § 108, stk. 1
 • at der bliver indført en definition af begrebet vedligeholdelse, jf. lejelovens § 111, stk. 2
 • at ”indvendig vedligeholdelse” ændrer definering fra ”Lakering af gulve” til det mere bredt favnende ”Behandling af gulve”

Højesteretsdom vedr. 2 ugers fristen i §98 stk. 2

Der har igennem de sidste par år verseret en række sager vedr. udlejers mulighed for at rejse krav om lejers misligholdelse, uanset at kravet herom var rejst efter 2-ugers fristen i lovens §98 (ny lov §187).

Navnlig har sagerne gået på, at udlejer har nedlagt påstand om at misligholdelse (fx gennembrudte flader) kunne forlanges erstattet af lejer, selv om udlejer ikke har fremsat krav inden for 2 ugers fristen. Dette under henvisning til at kravet reelt ikke hører under §98, men derimod misligholdelsesbestemmelserne i Lejelovens §25 (Ny lov §149)

Men i Højesteretsdom benævnt GD2021/32H slås det altså fast, at samtlige istandsættelseskrav udlejer ønsker at rejse, skal være medtaget i flytterapport/flyttesyn og inden for 2 ugers fristen. Således skulle dette spørgsmål være endeligt afgjort, og det er selvfølgelig ærgerligt for udlejerne, at misligholdelse ikke kan gøres gældende efter 2 ugers fristen, om end det var den retsstilling vi forventede.

OBS: Husk dog at §98 kun omhandler istandsættelseskrav, og således kan der stadig fremsættes krav om fx restancer / forbrugsbetaling mv. efter 2 ugers fristen, som hele tiden har været tilfældet.

SAPU har dommen liggende, såvel som mange andre domme, der er relevante for udlejere.

Medlemskab hos os, giver dig adgang til resume af en række domme, og står du med konkrete sager hvor retspraksis ofte kan være afgørende, hjælper vi altid vores medlemmer med at finde og fremsende relevante domme og afgørelser, så du er bedst mulig stillet.

SAPU Medlemskab med Rabat fra DomuSpect

Som kunde hos DomuSpect kan du få 15% rabat på følgende medlemskab hos SAPU:

24 Mdr Premium medlemskab.

Medlemskabet kan oprettes her

 

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke