Ny Lov om Leje og ny Lov om Boligforhold

Den 1. juli 2022 træder de to nye love vedr. leje og boligforhold i kraft. Vores gode venner hos SAPU har fulgt udviklingen tæt, og du kan herunder læse alt om de nye love, og hvordan du skal forhold dig, ifølge SAPU.

Husk at hvis du er kunde hos DomuSpect får du automatisk 15% rabat på et premiummedlemskab hos SAPU – se mere om det nederst i nyhden.

SAPU skriver følgende:

Lidt om den nye Lejelov

Den nye lovgivning træder i kraft d. 1.7.2022. Hos SAPU har vi fulgt lovgivningen tæt, og vil her komme med nogle af de mest væsentlige overskrifter, som du, som udlejer, bør være opmærksom på.

Hvad sker der præcis d. 1.7.2022? ’

“Loven træder i kraft den 1. juli 2022. Stk. 2. Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, ophæves. Stk. 3. Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, ophæves…”

Kort sagt, så ophæves de 2 eksisterende love, navnlig Lejeloven og Boligreguleringsloven (som de kaldes til dagligt).

I stedet kommer der en ny Lov om leje og en ny Lov om Boligforhold:

Lov om leje regulerer alle forhold mellem udlejer og lejer, mens Lov om Boligforhold regulerer forholdet mellem udlejer og det offentlige. Det er mere logisk end tidligere og det er en kærkommen ændring.

Det medfører dog også at samtlige bestemmelser får nye paragraffer. Du kan hente vores paragraf nøgle her samt de 2 nye lovgivninger i deres helhed: https://sapu.dk/p/ny-lejelov-gaeldende-fra-d-1-7-2022

Den nye lejelov har ikke til hensigt at stille hverken udlejere eller lejere anderledes.

Grundlæggende har udlejer og lejer altså de samme rettigheder og forpligtelser som før hen. Der er ingen materielle ændringer til hverken lejeregulering, istandsættelse ved fraflytning, opsigelse mv.

Lejekontrakt

Sammen med den nye lovgivning kommer der også en ny Typeformular. Den kommer formentlig til at blive kaldt Typeformular A 10. udgave. Den er, i skrivende stund, ikke udgivet endnu. Husk på følgende i denne sammenhæng:

 • Indtil den nye typeformular er udgivet, skal du fortsat anvende Typeformular A 9.udgave
 • Dette også selv hvis du indgår lejeforhold, som starter efter den nye lovgivning træder i kraft (fx hvis du indgår lejeforhold nu, som starter d. 1.8.2022)
 • Enkelte bestemmelser i §11 du bør være særlig opmærksom på:
  • Hvis der aftales ”fri” leje, er der ofte gyldighedskrav, der betinger at der henvises til rette undtagelsesbestemmelser i loven. Du bør allerede nu, anføre henvisning til både ny og gammel lov i dine kontrakter, uanset at du anvender A 9.
  • Kontakt SAPU hvis du er i tvivl, det kan være dyrt at begå fejl herom.
 • Så snart den nye typeformular er udgivet SKAL den anvendes. Der har været rygter om en overgangsperiode, men det forventer vi ikke bliver tilfældet og vil under alle omstændigheder være en dårlig idé at anvende en typeformular der henviser til forkerte paragraffer.

Da vi ikke har fået typeformularen endnu, ved vi ikke hvordan den ender med at se ud eller om der er særlige forhold at være opmærksom på. Hold dig orienteret via SAPU.

Enkelte ændringer

Som skrevet har det ikke været intention at stille hverken udlejere eller lejere anderledes ved indførelse af den nye lov. Alligevel er der et par ændringer. Nedenfor et par af de ændringer vi mener er værd at bemærke:

 • at der indføres en opsigelsesadgang for udlejere i forhold til lejere, som misligholder i forhold til deres fremlejetagere, jf. lejelovens § 171, stk. 1, nr. 5
 • at huslejenævnene får kompetence til at tage stilling til tvister om udlejers adgang til lejers lejemål, jf. lejelovens § 108, stk. 1
 • at der bliver indført en definition af begrebet vedligeholdelse, jf. lejelovens § 111, stk. 2
 • at ”indvendig vedligeholdelse” ændrer definering fra ”Lakering af gulve” til det mere bredt favnende ”Behandling af gulve”

Højesteretsdom vedr. 2 ugers fristen i §98 stk. 2

Der har igennem de sidste par år verseret en række sager vedr. udlejers mulighed for at rejse krav om lejers misligholdelse, uanset at kravet herom var rejst efter 2-ugers fristen i lovens §98 (ny lov §187).

Navnlig har sagerne gået på, at udlejer har nedlagt påstand om at misligholdelse (fx gennembrudte flader) kunne forlanges erstattet af lejer, selv om udlejer ikke har fremsat krav inden for 2 ugers fristen. Dette under henvisning til at kravet reelt ikke hører under §98, men derimod misligholdelsesbestemmelserne i Lejelovens §25 (Ny lov §149)

Men i Højesteretsdom benævnt GD2021/32H slås det altså fast, at samtlige istandsættelseskrav udlejer ønsker at rejse, skal være medtaget i flytterapport/flyttesyn og inden for 2 ugers fristen. Således skulle dette spørgsmål være endeligt afgjort, og det er selvfølgelig ærgerligt for udlejerne, at misligholdelse ikke kan gøres gældende efter 2 ugers fristen, om end det var den retsstilling vi forventede.

OBS: Husk dog at §98 kun omhandler istandsættelseskrav, og således kan der stadig fremsættes krav om fx restancer / forbrugsbetaling mv. efter 2 ugers fristen, som hele tiden har været tilfældet.

SAPU har dommen liggende, såvel som mange andre domme, der er relevante for udlejere.

Medlemskab hos os, giver dig adgang til resume af en række domme, og står du med konkrete sager hvor retspraksis ofte kan være afgørende, hjælper vi altid vores medlemmer med at finde og fremsende relevante domme og afgørelser, så du er bedst mulig stillet.

SAPU Medlemskab med Rabat fra DomuSpect

Som kunde hos DomuSpect kan du få 15% rabat på følgende medlemskab hos SAPU:

24 Mdr Premium medlemskab.

Medlemskabet kan oprettes her

 

DomuSpect – det er let at digitalisere flyttesyn

“Det er let at digitalisere flyttesyn !”

Ja så kort kan det siges, når en ny kunde skal beskrive hvordan det er at arbejde med DomuSpect – det digitale flyttesyn. Mikkel fra BENCO INVEST er ny kunde hos DomuSpect. Han har tidligere brugt papir til flyttesyn, og så han har været i dialog med flere udbydere om at digitalisere flyttesyn, inden valget faldt på DomuSpect.

“At digitalisere flyttesyn, det har været så let, og jeg er slet ikke computerekspert. Jeg sagde til chefen – Jeg skal satme ikke ha’ en iPad. Men det skal jeg da lige love for jeg er blevet glad for. Det er virkelig godt nok nemt, hurtigt og enkelt, det er virkelig imponerede så simpelt det er bygget op for mig som bruger.”, siger Mikkel fra BENCO INVEST.

Vi forstår ham godt – vi har nemlig brugt rigtig meget tid på at gøre DomuSpect – det digitale flyttesyn, til markedets bedste, nemmeste og mest brugervenlige digitale flyttesyn.

BENCO INVEST ApS har p.t. 54 lejemål med 14 nye på vej, og derfor bliver digitaliseringen af forretningen endnu mere vigtig, fordi der kan spares tid og ressourcer ved at lade teknikken arbejde for sig. Og her er DomuSpect et perfect match, der sparer tid på flyttesynet og samtidig sikrer en meget bedre dokumentation.

digitalisere flyttesyn
Det er supernemt at digitalisere flyttesyn med DomuSpect

Læs mere om at hvor nemt du kan lave et digitalt flyttesyn

Her kan du finde mere information om DomuSpect og vores andre apps

DomuSpect i Odense med Danske Udlejere

Vi og DomuSpect var inviteret med da udlejerforeningen Danske Udlejere havde indbudt deres medlemmer til et spændende kursus om regler for og praktisk udførelse af flyttesyn i Odense Congress Center d. 4. oktober.

Reglerne om ind- og fraflytningssyn blev indført tilbage i juli 2015. Hos Danske Udlejere oplever de til stadighed, at deres medlemmer ikke er fortrolige med reglerne og at de komplekse regler jævnligt giver problemer for deres medlemmer. Begår udlejer den mindste fejl, kan man gå glip af mange penge til istandsættelse efter en fraflyttet lejer.

Reglerne er desværre så indviklede, at selv folk som dagligt arbejder med ind-og fraflytningssyn ofte møder nye og ikke beskrevne problemstillinger. Derfor er det også evigt relevant med kurser og træning indenfor emnet.

Danske Udlejere afholder en lang række gratis kurser om forskellige relevante emner for deres medlemmer i løbet af et år. Kurserne om hvordan man i praksis udfører flyttesyn, er altid meget eftertragtede.

Omkring 80 personer var tilmeldt kurset i Odense og sad denne eftermiddag klar til at blive meget skarpere på flyttesyn. Direktør for Danske Udlejere, Michael Preetzmann og faglig chef Michael Bech Jørgensen stod for undervisningen. Foruden en grundig gennemgang af juraen for ind- og fraflytningssyn gennemgik de flyttesynet i praksis.

Ved hjælp af billeder af mulige påkrævede vedligeholdelsesarbejder blev kursisterne undervist i, hvordan de beskriver tilstande og nødvendige vedligeholdelsesarbejder og udfører et korrekt fraflytningssyn.

I forlængelse af den generelle undervisning om flyttesynet, var det blevet vores tur til at vise, hvordan flyttesyn kan blive nemmere for dem at håndtere med appen DomuSpect. Sammen med kursisterne gennemgik vi på storskærm et konkret flyttesyn i DomuSpect fra start til slut.

Det var et rigtig godt publikum vi mødte i Odense og vi fik mange spørgsmål og oplevede stor interesse for vores app. Vi havde selvfølgelig også taget en unik rabatkode med til alle dagens deltagere og det er dejligt at se, at så mange har haft lyst til at prøve DomuSpect efterfølgende.

“Tak for en super dag til Danske Udlejere! Det var særdeles godt koordineret og skarpt afholdt inden for tiden. Det er et super signal, I sender med den struktur og agenda, der er så mange udlejere, der efterspørger.💪💪” – Jan Høilund Christensen, Direktør, DomuSpect

Du kan læse mere om Danske Udlejere i artiklen: Regler og krav gør udlejning svært i dag.

DomuSpect Nyhedsbrev juli 2021

Hvis indkaldelsesfristen overskrides?

Det kan have store konsekvenser for udlejer, hvis indkaldelsesfristen til fraflytningssynet ikke overholdes. Lejeloven er helt klar og tydelig på dette punkt! Læs om konsekvenserne lige her, hvor vi også byder velkommen til NRGi i DomuSpect – og introducerer “Sager fra det virkelige liv”

Når indkaldelsesfristen ikke overholdes!

Udlejere, der har mere end et enkelt lejemål, skal afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter lejers fraflytning. Det er udlejer, skal indkalde lejer til fraflytningssynet. Det skal gøres skriftligt og med mindst 1 uges varsel! Hvad sker der, hvis indkaldelsesfristen ikke overholdes?

Læs hele artiklen her

Nu er der Bevar-Mig-El i DomuSpect!

Det er med stor fornøjelse, vi kan byde NRGi indenfor i DomuSpect-appen! Når du tilmelder lejer el direkte i DomuSpect, er det nemlig fremover på produktet Bevar-Mig-El.

Læs mere om eltilmelding og NRGi

Husk! Opdater DomuSpect!

Husk at opdatere din DomuSpect-app så du har nyeste version – og kan tilbyde din lejer Bevar-Mig-El fra NRGi

Opdater DomuSpect til iOS her

Opdater DomuSpect til Android her

Meld skjulte mangler så snart de konstateres!

I en dom fra Østre Landsret afholdt udlejer flyttesyn og konstaterede, at der var mangler i lejemålet, som var forårsaget af lejer. Han fik desværre orienteret sin lejer for sent.

Læs hele sagen fra det virkelige liv her

Vil du have DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken?

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyhedsbrev lige her

NRGI Time med DomuSpect

Bevar-Mig-EL er udgået – Nu tilbydes produktet NRGI Time via DomuSpect

Når du bruger DomuSpect til indflytningssynet, kan du med lejers samtykke nemt og enkelt tilmelde din lejer elforsyning direkte i appen og gøre en grøn forskel! 💚

Nem og tryg tilmelding til grøn el

Med DomuSpect er det nemt for dig som udlejer at tilbyde tilmelding til elforsyning til din lejer. Når du udfører indflytningssyn med DomuSpect, kan du nemlig gøre det direkte i appen! Det er nemt for lejer, og så er det ikke mindst trygt for dig, som hænger på regningen, hvis lejeren ikke får sig meldt til. I samarbejde med NRGi vil det fremadrettet være NRGI Time, vi tilbyder i appen.

Vi har en grøn holdning

Når vi vælger, at det er det grønne elprodukt NRGI Time, vi tilbyder i DomuSpect, så er det fordi, vi har en holdning! Vi mener, at den strøm, der produceres i Danmark, skal være grøn, så vi kan minimere og i bedste fald helt lukke for produktionen af sort el. Den produktion udleder masser af CO2, der skader vores miljø og klima.

Vores grønne valg i DomuSpect er vores lille bidrag til den grønne udvikling. Du gør en grøn forskel, når du tilmelder din lejer til el gennem DomuSpect.

NRGi Time

Elaftalen har en variabel elpris, der følger markedspriserne time for time, og du kan derfor få gevinsten ved at bruge strømmen, når den er billigst.
NRGI afregner dig bagud hver måned, så du kun betaler for den strøm, du faktisk bruger.
Der er ingen binding.
Gennem køb af oprindelsesgarantier sikrer vi, at den strøm, du forbruger, er 100% klimavenlig og indkøbt fra danske vindmøller.

 

Når du tilmelder lejer el direkte i DomuSpect, er det på produktet NRGI Time og så får forbrugeren både klimavenlig OG klimaneutral strøm.

Elprisen fastsættes time for time ud fra markedsprisen på den nordiske elbørs. Den strøm, NRGi indkøber, stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn. Det sikres ved køb af statsregulerede oprindelsesgarantier.

NRGi planter i samarbejde med Hedeselskabet træer i deres jyske Bevar-Mig-El-skov for at kompensere for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktionen af lejers strømforbrug havde den ikke været certificeret grøn.

Sort og grøn strøm

Den strøm, der produceres på eksempelvis kulkraftværker i Danmark, kalder man for sort strøm, mens den strøm, der kommer fra vedvarende energikilder, som bl.a. vindmøller og solceller kaldes for grøn strøm. Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, du som forbruger modtager i din bolig, er en blanding af grøn og sort strøm.

Oprindelsesgarantier

Når den sorte og grønne strøm blandes i det fælles ledningsnet, gør det så en forskel, hvilken strøm vi vælger? Ja!

Den strøm, du forbruger, holder NRGi regnskab med og køber som elhandler tilsvarende mængde strøm fra danske vindmøller via oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet. De udsteder oprindelsesgarantier på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet.

Som slutbruger er man på den måde garanteret at den mængde strøm, man forbruger stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn.

Læs evt. mere om oprindelsesgarantier på Energinets hjemmeside

Staten har styr på elproduktionen!

Energinet er en statsejet virksomhed, der har ansvaret for at sørge for, at der er overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af el. Energinet sikrer blandt andet, at der er overensstemmelse mellem den udbudte grønne strøm, som bliver produceret og distribueret på det fælles elnet, og den mængde grøn strøm, der aftages hos slutbrugeren. Når du vælger et grønt elprodukt, er der altså statsgaranti for, at den strøm du forbruger i det samlede regnskab er grøn.

Se mere om eltilmelding i DomuSpect.

Meld skjulte mangler så snart de konstateres!

I en dom fra 2020 (GD 2020/51 Ø) fra Østre Landsret, som omhandler flyttesyn, afholdt udlejer flyttesyn og konstaterede ultimo marts, at der var mangler i lejemålet, som var forårsaget af lejer. Manglerne blev udbedret, hvorefter udlejer den 4. maj oplyste lejer om de konstaterede mangler.

For bolig- og landsretten var der bl.a. tvist om, hvor hurtigt udlejer skulle gøre lejer bekendt med, at der var skjulte mangler i lejemålet, som ville blive opkrævet lejer i flytteopgørelsen. Landsretten udtalte, at efter indholdet og formålet med Lejeloven § 98, stk. 2, skal udlejer gøre sit krav gældende over for lejer uden unødigt ophold efter at være blevet bekendt med manglen. I modsat fald har udlejer fortabt retten til at gære kravet gældende. Da der var gået ca. 6 uger fra udlejer blev bekendt med manglen, til lejer blev orienteret om manglen, fandt Landsretten, at udlejers krav vedrørende skjulte mangler ikke var rejst rettidigt.

Hos vores samarbejdspartner SAPU har de mange sager, der vedrører udlejers istandsættelseskrav, og mange af dem giver udlejer problemer som følge af fristen i LL §98 stk. 2, der siger at lejer, inden for 14 dage skal bekendtgøres med de krav der rejses vedr. istandsættelse.

Dommen ovenfor, vedrører egentlig forhold, der principielt er undtaget fra §98 stk. 2, som siger, at:

Udlejeren kan ikke gøre krav i medfør af stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, jf. stk. 4, er lejeren uvedkommende. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller lejeren har handlet svigagtigt.

Det kan udledes af dommen, at fritagelsen for 14 dages fristen altså ikke er uendelig, og at udlejer, så snart en skjult mangel konstateres, skal rejses overfor lejer.

Der er en række forhold omkring fristen i §98, og det bliver svært at gennemgå det hele her, men husk:

 • Har du mere end 1 lejemål skal du indkalde til syn med 1 uges varsel
 • Sørg for at få dokumentation for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten inden for 14 dage, regnet fra fraflytningsdagen eller flyttesynet.
 • Lejer kan IKKE anses som værende fraflyttet før samtlige nøgler er afleveret
 • Sørg for at dine krav er specificeret
 • Skjulte mangler skal rejses over lejer i samme øjeblik du konstaterer dem

Spørgsmål til ovenstående er velkomne via SAPU’s Facebook side eller på email: info@sapu.dk

Få rabat på SAPU med DomuSpect

SAPU har siden 2009 rådgivet private, der udlejer bolig med det formål at gøre udlejning mere forståeligt og tilgængeligt for alle private personer eller virksomheder, der udlejer bolig. Ideen var at skabe let og hurtig adgang til professionel juridisk assistance til en pris, som er konkurrencedygtig. DomuSpect og SAPU har indgået et samarbejde.

SAPU medlemskab

Advokater kan være dyre, men SAPU leverer rådgivning og juridisk sagsbehandling til en væsentlig mindre pris, som følge af deres unikke medlemskab. For en lav månedlig pris, får du adgang til:

– Juridisk telefonisk hotline
– Konkret rådgivning skriftligt via SAPU Chat og email.
– Sagsbehandling, fx. hjælp til håndtering af varslinger, lejeforhøjelse, opsigelse, påbud, ophævelser mv.
– Bistand til sager ved huslejenævnet eller Boligretten
– Adgang til SAPU’s arkiv bestående af bl.a. Retspraksis, dybdegående artikler om fx. fraflytning, indflytning og istandsættelseskrav
– Adgang til skabeloner og standarddokumenter, fx. påkrav, opsigelse, ophævelse, udligning af skatter og afgifter mv.
– Mulighed for at oprette dine lejemål i vores system, og gemme relevante dokumenter, korrespondance mv. tilhørende lejemålene.

SAPU er for alle private udlejere, om du har 1 eller 100 lejemål. De kan hjælpe med de små spørgsmål, de store og kan både finde din næste lejer og administrere dit lejeforhold.

Endvidere, har SAPU, som de eneste i DK, Datatilsynets og Datarådets tilladelse til at opretholde og føre register over lejere, som tidligere har misligholdt deres lejeforhold. SAPU Listen, som registeret er benævnt, er tilgængeligt for alle SAPU’s medlemmer.

Rabat med DomuSpect

I modsætning til mange Advokat- og juristhuse er fokus udelukkende på privat udlejning hos SAPU. Derfor er vi hos DomuSpect rigtig glade for at have indgået et samarbejde med SAPU, der kommer vores private udlejnings-kunder tilgode.

Er du kunde hos DomuSpect, kan du nemlig nu opnå rabat på et medlemskab hos SAPU:

Første måned gratis (Premium månedlig betalt medlemskab)
10% Rabat på Premium 12 Mdr.
15% Rabat på Premium 24 Mdr.

Meld dig ind hos SAPU idag, og få en kompetent partner i din udlejning.

Send os en mail til support@iospect.dk eller ring på +45 4290 9008 og få din rabatkode.

DomuSpect Nyhedsbrev juni 2021

Skal fristerne for fraflytningssynet overholdes?

JA! Der er ingen tvivl. Overholder du ikke alle de tidsfrister, der knytter sig til fraflytningssynet, så står du rent faktisk uden et legitimt istandsættelseskrav til lejer.

Kender du for eksempel den helt rigtige fraflytningsdag? Fristen for afholdelse af fraflytningssynet afhænger nemlig af lejers fraflytning. Derfor er det altafgørende, at udlejer regner fra den juridisk korrekte fraflytningsdag! Læs hele artiklen og få styr på fraflytningsdagen – og alle de andre frister der knytter sig til et fraflytningssyn…

Læs hele artiklen her

Smart samarbejde med eindom

Platformen eindom gør det virkelig enkelt at administrere dine udlejningsejendomme – og nu kan du også vælge at få DomuSpect – det digitale flyttesyn med i pakken og samle alle dine dokumenter ét sted. Det er virkelig smart!

Læs mere om det smarte samarbejde her

Prøv appen DomuSpect helt gratis!

Har du ikke prøvet at lave flyttesyn med DomuSpect før? Der følger 2 gratis flyttesyn med, når du henter appen DomuSpect så du kan prøve alle funktionerne af.  Hent det digitale flyttesyn lige her! 👇 Rigtig god fornøjelse.

Hent DomuSpect til iOS her

Hent DomuSpect til Android her

Få DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyhedsbrev lige her

DomuSpect laver smart samarbejde med eindom

Ejendomsadministration! Bare ordet lyder tungt. I virksomheden eindom har de udviklet en platform, der gør det intuitivt og enkelt at administrere dine udlejningsejendomme. Brugerfladen er moderne og brugervenlig og din ejendomsadministration bliver overskuelig. I DomuSpect har vi lige lavet et samarbejde med eindom.

Har du et abonnement hos eindom, kan du nu også vælge at få DomuSpect – det digitale flyttesyn med i pakken. Og det er den helt store Exclusive-udgave af DomuSpect, du får adgang til gennem eindom. Fuld funktionalitet. Synkronisering og lagerplads i skyen – og samme gode support, som du måske er vant til hos DomuSpect.

Med det nye samarbejde mellem eindom og DomuSpect, kan du nu få samlet alle dine dokumenter et sted. Nu også dine flyttesyn. Det er da smart!

Vi glæder os til at fortælle meget mere om samarbejdet snart.

DomuSpect Nyt maj 2021

Skal flytterapporten underskrives?

Ved du egentlig det? Ellers kan du blive klogere på reglerne lige her, hvor du også kan læse om grøn eltilmelding og få en gratis e-bog om digitalisering!

Det er bestemt ikke alle lejere, der er trygge ved at skrive under på flytterapporten, men når et flyttesyn er gennemført, skal flytterapporten underskrives af både udlejer og lejer! Eller skal den i virkeligheden det? Læs hele artiklen og bliv klogere på, hvordan flytterapporten skal underskrives for at være et juridisk gældende dokument…

Læs hele artiklen her

Tilmeld lejer til grøn el med DomuSpect

Tilmeld super nemt og hurtigt – og med lejers samtykke – din lejer til elforsyning, når du laver flyttesyn med DomuSpect. Så slipper du selv for at få regningen OG du gør en grøn forskel. Den el vi tilbyder i DomuSpect er nemlig helt grøn vindmøllestrøm…

Læs mere om grøn eltilmelding her

Gratis e-bog til dig og din boligudlejning!

Vi har skrevet e-bogen “Digitalisér din boligudlejning – 7 nemme trin” i samarbejde med advokat Kim Krarup, så der er helt styr på juraen. I bogen kan du finde inspiration til at komme i gang med din helt egen digitaliseringsproces og gøre din boligudlejning lidt nemmere for dig! Download dit eget og helt gratis eksemplar. Rigtig god fornøjelse…

Hent din gratis e-bog lige her.

Har du styr på din boligudlejning og din skat?

Er du privat udlejer af 1-3 lejemål? Har du allerede et abonnement på DomuSpect eller tegner du et i løbet af maj 2021? Så får du nemlig lige nu et helt skatteårs Digital Revisor med i købet. Helt og aldeles uden ekstra beregning. Nada. Nul kroner ekstra!

Læs mere om tilbuddet lige her

Få DomuSpect Nyhedsbrev direkte i indbakken

Få helt uforpligtende vores mange gode tilbud og informationer om DomuSpect – det digitale flyttesyn! Du får det hele direkte i indbakken og kan naturligvis til enhver tid nemt afmelde.

Tilmeld dig DomuSpect Nyt lige her

Skal flytterapporten underskrives?

Når et flyttesyn er gennemført skal flytterapporten underskrives af både udlejer og lejer! Eller skal den? I lejeloven foreligger der faktisk slet ikke et krav om, at flytterapporten skal underskrives af lejer. Det er til gengæld et krav, at udlejer kan bevise, at lejer har modtaget en kopi af flytterapporten. Den bevisbyrde kan udlejer løfte med eksempelvis en underskrift fra lejer.

Hvad skriver udlejer under på?

Hvad end det måtte være udlejer selv eller udlejers repræsentant, så er det den person, der udfører selve flyttesynet, der skal underskrive flytterapporten på udlejers vegne. Underskriften dokumenterer ganske enkelt, hvem der har udført flyttesynet.

Hvad skriver lejer under på?

Lejer har som udgangspunkt ingen pligt til at underskrive flytterapporten, men kan naturligvis vælge at gøre det. På en traditionel flytterapport vil der typisk være plads til, at lejer kan afgive en enkelt underskrift. Med den underskrift accepterer lejer den udarbejdede flytterapport med mindre andet står skrevet. Hermed erklærer lejer sig altså enig i den tilstand og det istandsættelsesarbejde flytterapporten beskriver for lejemålet.

Der findes flytterapporter, der prøver at slå to fluer med et smæk ved for eksempel at skrive: “Med sin underskrift kvitterer lejeren samtidig for at have fået en kopi af denne rapport”. I det tilfælde udgør lejers underskrift både en accept af flytterapporten og en kvittering for modtagelsen.

Den vigtige underskrift

Det er bestemt ikke alle lejere, der er trygge ved at underskrive flytterapporten. Om lejer underskriver selve flytterapporten er faktisk heller ikke det vigtigste for udlejer. Det er nemlig lejers kvittering for modtagelsen af flytterapporten, der er helt afgørende!

Hvornår skal lejer have flytterapporten?

Hvis lejer deltager i flyttesynet har udlejer pligt til at udlevere flytterapporten ved flyttesynet. Er lejer ikke fremmødt eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen af flytterapporten, skal den sendes og være lejer i hænde senest 2 uger efter flyttesynet.

Udlejer skal dokumentere, at lejer har modtaget flytterapporten

Udlejers istandsættelseskrav til lejer ved fraflytning er ikke gældende uden dokumentation på at lejer har modtaget flytterapporten. Det er ikke nok det kan bevises at udlejer har sendt den.

For at udlejer kan få sin dokumentation for, at lejer har modtaget flytterapporten, kræver det en kvittering fra lejer. Den kvittering kan lejer give med sin underskrift. Alternativt kan lejer kvittere ved at sende en bekræftelsesmail til udlejer. Sendes flytterapporten med posten er det også en mulig dokumentation at anvende en såkaldt afleveringsattest.

Sådan skal flytterapporten underskrives i DomuSpect

I DomuSpect skriver både du og lejer under direkte på skærmen. Fuldstændig som når du i dag kvitterer for at modtage en pakke.

Vi har givet lejer mulighed for at afgive tre separate underskrifter. Det fremgår helt tydeligt i appen, hvad lejer skriver under på med den enkelte underskrift:

 1. Lejer kan naturligvis også i DomuSpect skrive under på selve flytterapporten!
  Her erklærer lejer enighed om istandsættelsesarbejde og lejemålets tilstand.
 2. Siden 2019 har det været tilladt at sende flyttesynsrapporten digitalt til lejeren. Vi har efter anbefaling fra vores juridiske konsulenter valgt, at lejer fortsat kan skrive under på at den bliver sendt på mail for at yde udlejer størst mulig sikkerhed.
 3. Og nu til den vigtigste underskrift af dem alle! I DomuSpect kan lejer nemlig skrive under på at have modtaget den digitale kopi af flytterapporten, som udlejer sender til lejers mailadresse ved flyttesynet.

Er virksomhedsdata udfyldt korrekt – inklusiv underskrift – vil DomuSpect automatisk bruge den underskrift i flyttesynet og udlejer skal derfor ikke skrive yderligere under.

Er en underskrift direkte på skærmen juridisk gyldig?

Ja! Det er den! Det er det både korte og det korrekte svar. En underskrift er gyldig uanset hvad den er afgivet på. Papir, skærm, digitale løsninger eller NemID – det spiller ingen rolle. Uafhængigt af hvilket medie underskriften er afgivet på, så er en underskrift gyldig.

Fun Fact!

I Danmark og mange andre lande er din underskrift også fuldt ud gyldig uanset hvordan den ser ud! Man kan underskrive med sin signatur, en række tilfældige bogstaver eller faktisk bare underskrive med et tegn. Ens navn behøver nemlig slet ikke fremgå af underskriften. Et kryds vil derfor også blive anset som en gyldig underskrift.

X 😉

P.S.

Et lille tip! Tag et billede af den fremmødte lejer! Så er der ingen tvivl om at de var til stede ved flyttesynet

Slip for besvær og undgå diskussion!

Artikel i Magasinet Danske Udlejere: Slip for besvær og undgå diskussion!

Flyttesyn

Det har siden 2015 været lovpligtigt at gennemføre indflytnings- og fraflytningssyn, når en lejebolig skifter lejer, men alt for mange udlejere udfører desværre flyttesyn, der aldrig ville holde i retten.

Manuelle arbejdsgange kan være både besværlige og tidskrævende, og derfor undlader udlejeren ofte fyldestgørende dokumentation. Det fører til fejl og mangler i flyttesynsrapporten, der skaber grundlag for uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer.

At udføre flyttesyn og udarbejde den obligatoriske flyttesynsrapport skal være nemt! Det skal være din garanti for, at dit krav på istandsættelse til lejer ikke bortfalder, så du selv ender med hele regningen! Men den garanti opnår du kun, hvis du udfører flyttesynet korrekt, og din dokumentation er i orden.

Papir eller digitalt?

I Claus Heides firma Pulira kalder de sig selv for ejendomsbutler, og det er bestemt ikke uden grund. De leverer ejendomsservice i en klasse for sig og tilbyder, blandt meget andet, at udføre flyttesyn. Det er blevet til rigtig mange flyttesyn, som alle er udført med appen DomuSpect. For Claus har det især været dokumentationskravet, der har afgjort valget mellem et flyttesyn udført på papir og en digital løsning:

“Der er meget større krav til dokumentation, end der var i gamle dage. Den dokumentation, vi har behov for i dagens samfund på alle mulige niveauer, gør, at du bliver nødt til at bruge digitalisering for at håndtere den volumen – for hvis der ikke er styr på dokumentationen, så kan du ikke gøre dine krav gældende!”, fastslår Claus Heide og fortsætter:

“Jeg regnede en gang på en af vores store kunder: Hvis de bare mistede 5.000 kr. pr. bolig pr. fraflytningssyn, fordi de ikke havde dokumentationen i orden, eller fordi den, der lavede flyttesynet, ikke havde styr på at lave flyttesyn, så ville det i alt koste dem op mod en million kroner om året!”

Standardisering sikrer kvaliteten

Claus Heide startede sit firma for 6 år siden. Medarbejderstaben er siden da vokset til 30, hvoraf 4 medarbejdere udfører flyttesyn:

“Jeg stod med det problem: Hvordan kan jeg standardisere det her? Hvordan kan jeg sikre en kvalitet i vores flyttesyn, som vores kunder kan bruge, og der var det så, jeg faldt over DomuSpect og startede op med det. For mig var det også vigtigt, at medarbejderne fik en skabelon at gå efter. Jeg tror, mange har gjort den erfaring: hvis ikke man har noget fast at gå efter, så begynder tingene at sejle lidt.”

Netop den erfaring kan man også nikke genkendende til hos foreningen Danske Udlejere. Her modtager direktør Michael Preetzmann rigtig mange henvendelser fra udlejere, der kæmper med at finde rundt i de mange regler på boligudlejningsområdet. Det er ikke mindst flyttesynet, der volder mange problemer og som alt for ofte ender med, at udlejer må kigge langt efter lejers betaling for istandsættelse, fordi den mindste fejl i flyttesynet koster ved kasse 1. Derfor er rådet fra Michael Preetzmann også klart, hvis man spørger ham, hvad en ny udlejer, skal gøre i forhold til såvel lejekontrakter som flyttesyn:

“Så skal du prøve den elektroniske i stedet for den i papirform, fordi den elektroniske fører dig igennem nogle ting eller beder dig om at tage stilling til nogle ting, som papirformen ikke gør.”

Kom nemt og sikkert i mål!

Når de udfører flyttesyn i Claus Heides firma Pulira, bruger de DomuSpect. DomuSpect er en app, du henter ned på din iPad, tablet eller smartphone og så er du klar til at gå i gang med dit flyttesyn. Ved hjælp af intelligente tjeklister guider appen dig trin for trin gennem flyttesynet, så du får registreret, specificeret og dokumenteret alle de nødvendige oplysninger.

Når flyttesynet er udført, samler DomuSpect helt automatisk alle dine oplysninger til en komplet flyttesynsrapport, som du sender digitalt til dig selv og til lejer, der kvitterer direkte på skærmen med det samme. Færdigt arbejde! Du har nu din dokumentation for, at istandsættelsen af lejemålet er påkrævet.

“I og med vi udfører flyttesynet på vegne af vores kunder – som jo er dem, der vil stå med regningen, hvis vores flyttesyn ikke er udført korrekt – så er det jo altafgørende, at de kan stole på, at vi gør det rigtigt. Og det gør vi med DomuSpect!” slutter Claus Heide.

Artiklen er udgivet i Magasinet Danske Udlejere Nr. 1 2021. Magasinet er kun tilgængelig for medlemmer af foreningen Danske Udlejere. Læs mere om foreningen i artiklen Regler og krav gør udlejning svær i dag, hvor vi har talt med direktør Michael Preetzmann.

Brug Tale-til-tekst funktionen i DomuSpect

Har du talt med din DomuSpect-app i dag? Du kan faktisk tale med DomuSpect-appen. Det kan du gøre ved hjælp af Tale-til-tekst funktionen. Det kan være en smart mulighed for alle!

microfon-dictate-text

Taler du for lidt?

Mange af os glemmer, at vi faktisk kan tale! Vi skriver og vi skriver! SMS-beskeder, mails, opdateringer på de sociale medier, indkøbslister – og noter under flyttesynet. Måske er du ikke den hurtigste på tasterne? Eller måske har du svært ved det skrevne og så bliver noterne begrænsede? Måske har du bare travlt eller du orker ikke skrive alle detaljerne ned. Du fatter dig i stedet i korthed. For kort måske?

Tale-til-tekst funktionen

Langt de fleste smartphones og tablets har i dag indbygget diktafon/mikrofon på tastaturet. Du har dermed mulighed for at benytte funktionen Tale-til-tekst på såvel en iOS- som en Android-enhed. Det er et enestående nemt lille hjælpemiddel, der kan yde assistance til enhver.

Med Tale-til-tekst funktionen taler du ganske enkelt til din enhed, der ved hjælp af talegenkendelse omsætter dine ord til tekst. Den skriver simpelthen, det du siger. Helt ordret! I dag er enhederne ovenikøbet blevet virkelig gode til at genkende, de ord du dikterer. Kvaliteten af funktionen er derfor rigtig høj. Tale-til-tekst funktionen giver dig frihed til at diktere alle de steder, hvor du ellers kan skrive. Det gælder søgefunktioner, Google, Facebook – og altså også i DomuSpect – det digitale flyttesyn.

Fyldestgørende noter med Tale-til-tekst

Når du udfører et flyttesyn, er det utrolig vigtigt, at du kan dokumentere de forskellige tilstande på flader og elementer i lejemålet. Den dokumentation kan fotos i en vis udstrækning levere, men en note med en tilhørende forklaring er ofte nødvendig. Skal flyttesynsrapporten yde dig den sikkerhed, der er tiltænkt, så skal den være fyldestgørende. Det samme skal dine noter.
Tale-til-tekst funktionen er derfor (endnu) et godt argument for at digitalisere dine flyttesyn og gå bort fra papirmodellen. Det er alt andet lige mere besværligt og tidskrævende, at skrive fyldestgørende noter med pen og papir. Det går noget nemmere og hurtigere med Tale-til-tekst funktionen.

Brug Tale-til-tekst alle steder

Alle de steder i DomuSpect, hvor du kan skrive ved hjælp af tastaturet, kan du også anvende Tale-til-tekst funktionen. Funktionen er særlig hjælpsom til beskrivelser af boligens tilstand og de opgaver, der er påkrævet for at sætte lejemålet i stand efter fraflytning.

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Brendstrupvej 61, 8200 Aarhus N – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke