Skip to main content

Når lejer flytter ind

Allerede når en ny lejer flytter ind i dit lejemål, skal du som udlejer i gang med at forberede fraflytningen. Det er nu, du skal sikre dig, at du kan få dækket den del af istandsættelsen, der er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, når lejer en dag fraflytter lejemålet. Her har du et overblik over dine forpligtelser når lejer flytter ind.

1. Istandsættelse af lejemål

Du skal stille lejemålet til rådighed i god og forsvarlig stand fra lejeforholdets begyndelse og gennem hele lejeperioden.

2. Klargøring af lejemål

Lejemålet skal være rengjort, ruderne skal være hele og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler.

Lejer der flytter ind med flyttekasse
Når du har lavet indflytningssyn med DomuSpect, kan du trygt overlade det tunge flyttearbejde til din lejer.

3. Indkalde til flyttesyn

Udlejer du mere end én beboelsesenhed, skal du i forbindelse med indflytning gennemføre et indflytningssyn af lejemålet.

Du skal indkalde din nye lejer til indflytningssyn af lejemålet. Det skal du ifølge lejeloven gøre, så lejer har en reel mulighed for at deltage. Du bør som minimum indkalde til synet 1 uge før og gerne tidligere.

Du kan indkalde din nye lejer både mundtligt og skriftligt. Det kan for eksempel ske på mail, SMS eller et kald på telefonen. Da det er dig, der skal bevise indkaldelsen i tilfælde af en senere tvist, så vi vil anbefale dig at indkalde skriftligt.

4. Gennemfør flyttesyn når lejer flytter ind

Du skal gennemføre flyttesynet på det tidspunkt, du har oplyst lejer – også selvom lejer ikke møder op.

Under flyttesynet skal du være omhyggelig med at beskrive tilstanden på lejemålets rum og øvrige elementer. Bruger du appen DomuSpect, hjælper den dig trin for trin gennem flyttesynet, så du får registreret, specificeret og dokumenteret alle de relevante oplysninger.

5. Udarbejde indflytningsrapport

Når flyttesynet er gennemført skal du udarbejde en indflytningsrapport. I DomuSpect ligger rapporten automatisk klar i PDF-format med det samme.

Lejeloven kræver, at der tilsvarende udarbejdes en fraflytningsrapport i forbindelse med fraflytning. Lever du ikke op til disse forpligtigelser, kan dit krav på istandsættelse risikere at bortfalde.

Find et overblik over dine forpligtelser som udlejer i forbindelse med fraflytning her.

6. Indflytningsrapport til lejer

Indflytningsrapporten skal udleveret til lejeren ved synet – gerne i et digitalt dokument. Har din enhed forbindelse til internettet kan du sende rapporten til lejer på stedet. Lejeren kan kvittere digitalt for modtagelsen direkte i DomuSpect.

Er lejer ikke til stede ved synet eller vil lejer ikke kvittere for modtagelsen, skal indflytningsrapporten sendes til lejer senest 2 uger efter synet.

Se hvordan du kan dokumentere, at lejer har modtaget rapporten lige her.

Nu er du klar til at lejer flytter ind!

Kilde: Lejeloven §9

 

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke