Privatlivspolitik

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_accordion admin_label=”Accordion” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

[tm_pb_accordion_item title=”Privatlivspolitik – beskyttelse af personlige oplysninger”]

Vi indsamler på eller via dette websted, og på eller via vores apps (IOS & Android) kun oplysninger, der kan identificere dig personligt, når det er frivilligt accepteret af dig. Disse personligt identificerbare oplysninger kan omfatte dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål”]

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:
– Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
– Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
– Forbedring af vores produkter og tjenester
– Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
– Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
– Administration af din relation til os
– Opfyldelse af lovkrav
– Andet

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi behandler kun relevante persondata”]

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi behandler kun nødvendige persondata”]

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata”]

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige”]

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata”]

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Når du bruger vores apps (IOS og Android) har du givet samtykke til at vi må behandle dine persondata i forbindelse med at du åbner appen første gang.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Videregivelse af dine personlige oplysninger”]

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere de oplysninger og/eller ydelser, som vi leverer til dig.  I forbindelse med salg af et eller flere af vores mærker eller en del af vores virksomhed til et andet selskab, forbeholder vi os retten til at overføre dine personlige oplysninger til en ny ejer. I alle disse tilfælde vil vi dog træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi deler kun dine oplysninger under vilkår og betingelser, som kræver, at modtagerne skal beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personlige oplysninger.

Bortset fra som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller som krævet i lovgivningen, deler vi ikke dine personlige oplysninger med nogen tredjepart, medmindre vi har dit samtykke, eller du blev underrettet om denne praksis, da vi første gang indsamlede dine personlige oplysninger.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Ikke-personlige oplysninger”]

Hvis du sender ikke-personlige oplysninger, meddelelser og materiale til dette websted, sker det på et ikke-fortroligt grundlag. Vi kan bruge alle sådanne oplysninger frit og til et hvilket som helst formål. Specifikt er vi frit stillet til at bruge alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger, til ethvert formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Alle oplysninger, du sender til dette websted, skal være sandfærdige, må ikke krænke andres rettigheder og skal være lovlige.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Cookies”]

Ligesom mange andre virksomheder anvender vi “cookie”-teknologi, hvor vores servere lægger særlige koder på en besøgendes computer. Disse oplysninger hjælper os med løbende at bestemme det samlede antal besøgende på webstedet, og hvilke typer af internetbrowsere (f.eks. Netscape Navigator eller Internet Explorer) og operativsystemer (f.eks. Windows eller Macintosh) der anvendes af vores besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre dine onlinebesøg. Vi vil under ingen omstændigheder bruge disse oplysninger til personligt at identificere besøgende eller sammenholde oplysningerne med nogen form for personlige oplysninger, som afgives frivilligt på eller via webstedet. Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, som gør det muligt at afvise oprettelsen af cookies. Hvis du vælger denne indstilling, kan du dog måske ikke få adgang til visse dele af vores websted.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Sikkerhed”]

Vi opretholder fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger mod uønsket, uautoriseret eller ulovlig adgang, uautoriseret kopiering, brug, behandling, offentliggørelse, ændring, overførsel, tab eller ødelæggelse. Vi har udviklet sikkerhedspolitikker til at sikre integriteten af de data, vi har indsamlet om dig, og vi begrænser adgangen til disse oplysninger. Vores webservere anvender endvidere en høj grad af sikkerhed, og vi overvåger vores serversikkerhed regelmæssigt for at forhindre brud på sikkerheden.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Dine rettigheder”]

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om  til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.”]

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.”]

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandli.ngen af dine persondata.

[/tm_pb_accordion_item][tm_pb_accordion_item title=”Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger”]

Vi kan ændre denne politik når som helst efter vores eget skøn, og alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt ved vores offentliggørelse af ændringerne på dette websted og vores apps (IOS og Android). Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet, gælder denne politik kun for dette websted, vores apps (IOS og Android) og vores online-aktiviteter, og den gælder ikke for nogen af vores offline-aktiviteter.

[/tm_pb_accordion_item]

[/tm_pb_accordion][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

DomuSpect – det digitale flyttesyn – er appen der gør livet nemt for boligudlejere og ejendomsadministratorer. Nu kan du nemt og bekvemt lave indflytningsrapporter og fraflytningsrapporter. DomuSpect appen er lavet i samarbejde med Advokater – så ved du at der er styr på det juridiske når du laver flyttesyn.

Kontakt:
IOspect – Leopardvej 2, 7700 Thisted
Tlf: +45 4290 9008
E-mail: info@iospect.dk
Åbent: Man-Fre: 08:30-16:00