Skip to main content

Tilmeld lejer til elforsyning

Tilmeld super nemt og hurtigt – og med lejers samtykke – din lejer til elforsyning, når du laver flyttesyn med DomuSpect. Så slipper du selv for regningen. Dine nye lejere skal nemlig selv aktivt tilmelde sig elforsyning. Gør de ikke det, er det dig, der hæfter for regningen over for elforsyningen.

Det er både hurtigt og nemt at bruge tilmeldingsfunktionen i DomuSpect. Det er selvfølgelig også ganske gratis – og så gør du en grøn forskel! Strømmen i DomuSpect er nemlig helt grøn, klimavenlig og klimaneutral vindmøllestrøm fra danske vindmøller.

Det er hurtigt, nemt og gratis at tilmelde din lejer elforsyning

Tilmeld super nemt din lejer til elforsyning direkte i DomuSpect-appen. Vi har lavet en samarbejdsaftale med NRGi, så du hurtigt og nemt kan lave tilmeldingen under selve flyttesynet. Med vores samarbejdsaftale med NRGi, er det også ganske omkostningsfrit for dig at benytte denne funktion i DomuSpect, som er tilgængelig i alle vores abonnementer – også den gratis version.

Når vi tilbyder dig denne ekstra mulighed, er det fordi vi ved, at tilmelding til elforsyning ofte giver anledning til spørgsmål og forvirring hos både lejer og udlejer. Med DomuSpect behøver du og lejer ikke gøre andet end at følge anvisningerne i appen, så klarer vi resten. Hurtigt, nemt og gratis for både udlejer og lejer.

Sådan tilmelder du lejer til elforsyning i DomuSpect

Ved hjælp af nogle få indtastede oplysninger og lejers underskrift på skærmen, udarbejder og sender DomuSpect helt automatisk en fuldmagt til el-leverandøren og hverken du eller lejer skal gøre mere. Det er helt gratis for dig at bruge denne funktion, når du laver dit digitale indflytningssyn med DomuSpect. Følg vejledningen herunder og tilmeld din lejer til elforsyning under flyttesynet med appen DomuSpect:

1. Opret indflytningsrapport

Opret en indflytningsrapport og udfyld de obligatoriske felter. Kryds af i Ja tak. Jeg vil gerne tilmeldes elforsyning på lejemålet

2. CPR-nummer

Det er et lovkrav for elselskaber, at de skal bruge et CPR-nummer for at kunne levere strøm til kunden. Vi krypterer CPR-nummeret der indtastes i dette felt, og NRGi videregiver det ikke til andre.

3. Lejers underskrift

Lejer giver sit samtykke til tilmeldingen ved at underskrive direkte på skærmen. Underskriften vil også fremgå af indflytningsrapporten.

4. Send tilmelding til elforsyning

Til sidst trykker du på Tryk her og afsend eltilmelding. Det var det. Hverken du eller lejer skal foretage jer yderligere. Lejer vil modtage information fra NRGi Elsalg A/S, så snart de går i gang med at behandle din tilmelding.

5. Se den afsendte fuldmagt

Har du brug for at se den afsendte fuldmagt eventuel sammen med lejer trykker du på Se afsendt fuldmagt til eltilmelding

Se hvordan du gør det hele lige her i vores video:

Har du ikke prøvet DomuSpect endnu?

Appen DomuSpect – det digitale flyttesyn, kan du hente helt gratis til iOS her eller til Android her. Der følger to gratis prøvesager med den første gang du logger ind.

“Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftagenummer, der forsyner ejendommen eller dele heraf…” – med mindre, der foreligger en aftale med: “…en anden elforbruger om levering af elektricitet til aftagenummeret.”

Citat Elforsyningsloven §6 c

Du hæfter for din lejers elregning.

Da nye regler i elforsyningsloven den 1. april 2016 trådte i kraft, var det som noget nyt blandt andet blevet vedtaget at ejer har betalingspligten for levering af elektricitet til et aftagenummer. Det vil på helt almindelig dansk sige, at hvis din lejer ikke selv indgår en aftale med en elleverandør om levering af el til lejemålet, så er det dig, der som udlejer hæfter for betalingen over for elleverandøren.

Tilmelding til elforsyning er lejers ansvar – men dit problem!

Som udgangspunkt er det din lejers eget ansvar at få tilmeldt sig en elforsyning til tiden. Det ændrer ikke på at det altså stadigvæk er dig, der står med betalingsforpligtigelsen over for elleverandøren, hvis det glipper for lejer.

Det vil være de færreste lejere, der er bekendt med elforsyningsloven og deres ansvar i den forbindelse. De vil i mange tilfælde ikke være opmærksomme på, at de aktivt skal tilmelde sig. Det er derfor ikke usandsynligt, at du vil ende med at stå i en situation, hvor din lejer af den ene eller anden grund ikke har fået tilmeldt sig. Da du hæfter over for elleverandøren, vil lejemålets elforbrug i stedet blive krævet betalt af dig.

Hjælp din lejer med at tilmelde sig til elforsyning og hjælp dig selv

Det er på alle måder i din interesse som udlejer, at din nye lejer bliver tilmeldt elforsyning, så du ikke ender med regningen selv.

Lejeren har ret til frit elvalg efter elforsyningsloven, men det forhindrer ikke dig i, at tilbyde at hjælpe din lejer med at tilmelde sig et elselskab. Vi anbefaler, at du som minimum vejleder nye lejere om deres ansvar, men vil du være helt sikker på at de aktivt tilmelder sig hos en elleverandør, så kan du med DomuSpect tilbyde lejer, at gøre det som en indbygget del af indflytningssynet.

“Der er fri konkurrence på det danske elmarked. Du skal indgå en aftale med en elhandler for at få elektricitet i din bolig. Du kan frit vælge en hvilken som helst elhandler. Det er gratis at skifte.”

Citat Energistyrelsen

Frit og nemt elvalg i Danmark

I Danmark er der frit elvalg! Det betyder at du med fuldmagt fra dine lejere, kan tilmelde dem til elforsyning fra alle leverandører i Danmark. Ligger din ejendom eksempelvis i Skagen, kan lejer derfor frit vælge et forsyningsselskab fra f.eks Århus.

Vi har indgået en aftale med NRGi som gør det super nemt for dig at tilmelde dine lejere til elforsyning uanset, hvor i landet din ejendom er placeret.

Så skal hverken du eller din lejer på nettet og udvælge et elforsyningsselskab på en lang liste og vælge mellem leverandørens forskellige produkter. Nu skal du bare have lejers samtykke og underskrift. Du sender nemt eltilmeldingen til elleverandøren direkte fra DomuSpect appen og så er din lejer tilmeldt til elforsyning.

Nem og tryg tilmelding til grøn el

Vi vil gerne gøre det nemt for dig som udlejer, at tilbyde at melde dine nye lejere til elforsyning, når du udfører flyttesynet med DomuSpect! Det gør det samtidig nemt for lejer og så er det trygt for dig, som ellers hænger på regningen, hvis lejeren ikke får sig meldt til.

Vi vil også rigtig gerne gøre vores del og bidrage til den grønne omstilling. Derfor er strømmen i DomuSpect også helt grøn, klimavenlig OG klimaneutral vindmøllestrøm fra NRGi! Nemt, trygt og helt grønt!

Sort og grøn strøm

Den strøm, der produceres på eksempelvis kulkraftværker i Danmark, kalder man for sort strøm, mens den strøm, der kommer fra vedvarende energikilder, som bl.a. vindmøller og solceller kaldes for grøn strøm. Der findes kun ét fælles elnet i Danmark. Det betyder, at den strøm, du som forbruger modtager i din bolig, er en blanding af grøn og sort strøm.

Oprindelsesgarantier

Når den sorte og grønne strøm blandes i det fælles ledningsnet, gør det så en forskel, hvilken strøm vi vælger? Ja!

Den strøm, du forbruger, holder NRGi regnskab med og køber som elhandler tilsvarende mængde fra danske vindmøller via oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier er certifikater, der udstedes af det statsejede Energinet. De udsteder oprindelsesgarantier på den mængde grøn strøm, de vedvarende energikilder har produceret og leveret til det fælles elnet.

Som slutbruger er man på den måde garanteret at den mængde strøm, man forbruger stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn.

Læs evt. mere om oprindelsesgarantier på Energinets hjemmeside

Staten har styr på elproduktionen!

Energinet er en statsejet virksomhed, der har ansvaret for at sørge for, at der er overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af el. Energinet sikrer blandt andet, at der er overensstemmelse mellem den udbudte grønne strøm, som bliver produceret og distribueret på det fælles elnet, og den mængde grøn strøm, der aftages hos slutbrugeren. Når du vælger et grønt elprodukt, er der altså statsgaranti for, at den strøm du forbruger i det samlede regnskab er grøn.

 

Ny og bedre elaftale fra NRGI

NRGI lancerer en ny og forbedret elaftale til jeres lejere. Den hedder NRGi Time og sikrer lejerne en grøn elaftale til en skærpet pris samt bagudbetaling for deres faktiske forbrug i stedet for acontoafregning.

Den nye elaftale vil gælde lejere, der bliver tilmeldt en elaftale fra den 1. april 2023. Eksisterende lejere, der ønsker at komme på det nye elaftale, er naturligvis velkomne til at kontakte os på telefon 7011 4500.

Ændringen i elaftalen til lejerne har ingen indflydelse på den måde, vi afregner tomgangsperioder med jer som udlejer.

Bevar-Mig-El fra NRGi

Når du tilmelder lejer el direkte i DomuSpect, er det på produktet Bevar-Mig-El. Med Bevar-Mig-El får forbrugeren både klimavenlig OG klimaneutral strøm.

Elprisen fastsættes time for time ud fra markedsprisen på den nordiske elbørs. Den strøm, NRGi indkøber, stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn. Det sikres ved køb af statsregulerede oprindelsesgarantier.

NRGi planter i samarbejde med Hedeselskabet træer i deres jyske Bevar-Mig-El-skov for at kompensere for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktionen af lejers strømforbrug havde den ikke været certificeret grøn.

“Vidste du, at skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2? Træer kan lagre CO2 i flere hundrede år, og anvendes træet til møbler og bygninger lagres CO2’en, så længe produkterne eksisterer.”

Citat NRGi

Vi har en grøn holdning

Når vi vælger, at det er det grønne elprodukt NRGI Time vi tilbyder i DomuSpect, så er det fordi, vi har en holdning! Vi mener, at den strøm, der produceres i Danmark, skal være grøn, så vi kan minimere og i bedste fald helt lukke for produktionen af sort el. Den produktion udleder masser af CO2, der skader vores miljø og klima.

Vores grønne valg i DomuSpect er vores lille bidrag til den grønne udvikling. Du gør en grøn forskel, når du tilmelder din lejer til el gennem DomuSpect.

Tilmeld din lejer til elforsyning gennem DomuSpect og gør en grøn forskel!

Appen DomuSpect – det digitale flyttesyn, kan du hente helt gratis til iOS her eller til Android her. Der følger to gratis prøvesager med den første gang du logger ind.

Rigtig god fornøjelse.

Leopardvej 2, 7700 Thisted – Danmark

Mail: info@domuspect.dk – Tlf: +45 4290 9008

CVR: 40562362
DomuSpect er en del af IOspect ApS

Ring til os mellem 08:00 – 16:00 på hverdage eller fang os på chatten her på siden – vi er ofte online uden for normal åbningstid og kan som regel træffes på chatten både aften og weekend.

Det er ikke pjat når vi siger at vi giver Danmarks bedste support på digitale flyttesyn.

Check vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) – måske kan du finde et svar her: Support FAQ

Handelsbetingelser
Persondatapolitik
Ændring af dit samtykke